Pfizerilta 40 000 euron lahjoitus Helsingin yliopiston lääketieteiden ja farmasian koulutusalalle

Helsingin yliopisto ohjaa lahjoituksen lääkealan kestävän kehityksen edistämiseen ja maailman ensimmäisen kestävän farmasian professuurin perustamiseen.

Lääkeyritys Pfizer Oy lahjoittaa Helsingin yliopiston lääketieteet ja farmasia -koulutusalalle 40 000 euroa.

Helsingin yliopisto on päättänyt ohjata lahjoituksen maailman ensimmäisen kestävän farmasian pysyvän professuurin perustamista tukevaan rahastoon. Professuurin kautta työelämän ja yritysten käyttöön koulutetaan monipuolisia farmasian ja lääkealan asiantuntijoita, joilla on osaamista muuttaa alan toimintatapoja paremmin ympäristöä huomioivaan suuntaan.

–  Pfizer haluaa osaltaan tukea kestävän farmasian tutkimusta ja koulutusta, koska näemme lääkealan ympäristövaikutusten vähentämisen erittäin tärkeänä, sanoo Pfizer Oy:n lääketieteellinen johtaja Jaakko Parkkinen.

– Pfizer pyrkii omassa toiminnassaan hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä, ja olemme aktiivisesti mukana kehittämässä lääkealan kestäviä toimintatapoja. Tarvitsemme entistä laajempaa yhteistyötä esimerkiksi lääkejäämien ympäristövaikutusten tutkimuksessa, Parkkinen kertoo.

Farmasian tiedekuntaan sijoittuva professuuri antaa lisää resursseja farmasian kestävän kehityksen sisällyttämiseen kaikkeen farmasian opetukseen ja tutkimukseen. Tiedekunnan toiminnassa kestävää kehitystä on korostettu jo pitkään, mutta professuuri nostaa toiminnan aivan uudelle tasolle ja terävöittää tavoitteita. 

–  Olemme Pfizerille erittäin kiitollisia lahjoituksesta. Pfizerin kaltaiset globaalisti toimivat yrityskumppanit, joiden toiminnasta on esimerkkinä supernopeasti kehitetty tehokas ja turvallinen Covid-rokote, tarjoavat erinomaisia yhteistyömahdollisuuksia koko lääkealan hyväksi myös ympäristön ja kestävän kehityksen näkökulmista, toteaa farmasian tiedekunnan dekaani Jouni Hirvonen.

Pfizer on 1849 Yhdysvalloissa perustettu lääkealan yritys, joka on toiminut Suomessa vuodesta 1959. Pfizer on maailman johtavia lääkeyrityksiä ja alkuperäislääkkeiden valmistajia. Yritys käyttää vuosittain noin 7– 8 miljardia euroa lääketutkimukseen.

___________________________

Pfizer Oy:n  lahjoitus on mukana valtion vastinrahaohjelmassa. Yliopisto tekee päätökset vastinrahaohjelman puitteissa tehtyjen lahjoitusten käytöstä. 10 000 euroa ja suuremmat lahjoitukset voi lahjakirjalla kohdistaa tueksi tietylle koulutusalalle, ja yliopisto tekee päätökset lahjoitusten tarkemmasta käytöstä koulutusalan tueksi. Kestävän farmasian professuuria voi tukea myös pienemmillä lahjoituksilla suoraan Farmasian kestävän kehityksen rahaston kautta. Farmasian kestävän kehityksen rahasto ei ole mukana valtion vastinrahaohjelmassa.

 

Yhteystiedot:

lääketieteellinen johtaja Jaakko Parkkinen, Pfizer Oy, puh. 09 430 040 (vaihde)