Osuustoiminnan neuvottelukunta tukee maatalous-metsätieteellistä koulutusalaa yhteensä 400 000 eurolla

Helsingin yliopisto on saanut Osuustoiminnan neuvottelukunnalta 400 000 euron suuruisen lahjoituksen. Lahjoittajatahoina toimivat neljä neuvottelukunnan osapuolta: Pellervo-Seura ry, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö ja Osuuskunta Tradeka.

Osuustoiminnan neuvottelukunnan lahjoitus on osoitettuHelsingin yliopiston 375-tulevaisuusrahastoon maatalous-metsätieteellisen koulutusalan hyväksi. Lahjoittajien toiveena on tukea erityisesti osuustoiminnan yliopisto-opetusta.

Helsingin yliopiston yhteydet osuustoimintaliikkeeseen yltävät aina vuoteen 1899 asti. Tuolloin yliopiston edustajat olivat keskeisesti mukana rakentamassa osuustoimintaliikettä Suomeen. Tänään osuustoimintaopetusta ja -tutkimusta johdetaan Helsingin yliopiston toimesta valtakunnallisessa Co-op Network Studies –yliopistoverkostossa.

– Osuustoimintamalliin kohdistuu laajenevaa mielenkiintoa. Yhteistyö Helsingin yliopiston ja koko yliopistoverkoston kanssa vastaa nousevaan kiinnostukseen. Yritysmalli ei ole luontaisesti saanut sellaista huomiota yliopistoissa, kuin se olisi mielestämme ansainnut siihen nähden, mikä merkitys sillä on talouselämässä, toteaa Osuustoiminnan neuvottelukunnan puheenjohtaja Martti Asunta.

– Helsingin yliopisto on kiitollinen Osuustoiminnan neuvottelukunnalle ja sen eri osapuolille pitkäjänteisestä yhteistyöstä. Lahjoitusvarat auttavat yliopistoa panostamaan laatuun ja tekemään uusia avauksia, kiittää kansleri Thomas Wilhelmsson.

– Digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen on yksi seuraavista haasteistamme yliopistollisen osuustoimintaopetuksen kehittämisessä. Osuustoiminnan parissa toimivien merkittävien tahojen lahjoitus yliopistolle auttaa myös osuustoimintaopintojen tunnetuksi tekemisestä koko yliopistoyhteisössä, näkee professori Sami Kurki, Ruralia-instituutin johtaja.

Helsingin yliopiston 375-juhlavuoden Helsinki Insight 375 -varainhankintakampanjaa johtaa kansleri Thomas Wilhelmsson. Tavoitteena on kerätä lahjoituksia yhteensä 25 miljoonaa euroa vuoden 2016 loppuun mennessä. Osuustoiminnan neuvottelukunnan lahjoituksen myötä on lahjoituksia kertynyt yhteensä lähes 15 miljoonaa euroa.