Co-op Network StudiesLisätietoja:

Kursseille ilmoittautuminen ja opintoneuvonta:
suunnittelija Tytti Klén,
050 576 2881, tytti.klen@helsinki.fi

Verkko-opetus:
verkko-opetuskoordinaattori
Pekka Hytinkoski,
pekka.hytinkoski@helsinki.fi


Facebook Löydät meidät
myös Facebookista


 

coop


Tervetuloa Co-op Network Studies -opintojen www -sivuille!

Co-op Network Studies on vuonna 2005 perustettu yliopistoverkosto, joka tarjoaa opiskelijoille monitieteisiä osuustoiminnan ja yhteisötalouden opintoja sekä kehittää alan tutkimusta ja opetusta. Opetuksen ytimessä ovat osuustoiminnan idea ja osuuskunta yritysmuotona. Verkoston opetusta kehittää, tuottaa ja koordinoi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti yhteistyössä verkoston yliopistojen kanssa.

Tällä hetkellä verkostossamme on mukana kymmenen suomalaista yliopistoa:

Helsingin yliopisto (koordinaattori)

 

Opetus toteutetaan verkko-opetuksena. Verkoston yliopistojen opiskelijat voivat valita ilmaiseksi sekä yksittäisiä kursseja että laajempia opintokokonaisuuksia. Osa kursseista voidaan suorittaa sekä suomeksi että englanniksi kirjoittaen.

Verkoston opetuksella on kiinteä yhteys yhtäältä osuustoiminnan ja yhteisötalouden tutkimukseen ja toisaalta elinkeinoelämään. Opinnoissa huomioidaan uudenlaiset osuuskunnat ja toiminta-alat, koska niiden merkitys kasvaa yhteiskunnassa, esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla. Kursseilla otetaan huomioon osuustoiminnan laaja kirjo ja keskinäisyys yritysmuotona. Kurssit luovat arvoa osuustoimintayrityksille, koska niillä keskustellaan yritysten kannalta ajankohtaisista ja olennaisista kysymyksistä. 

Osuustoiminnan neuvottelukunta vahvistaa verkoston toimintaa myös opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. 

Verkoston osaaminen mahdollistaa monitieteisen opetuksen, joka palvelee monipuolisesti osuustoimintaan ja yhteisötalouteen liittyvien tietojen ja taitojen sekä arvojen ja asenteiden kehittämistä. Opintokokonaisuuden suorittaja ei ainoastaan saavuta osuustoiminnan ja yhteisötalouden kannalta olennaisia oppimistavoitteita, vaan saa myös käyttökelpoisen näkemyksen talouselämän monipuolisuudesta. Verkoston kurssit ovat hyödyllisiä myös niille, joilla ei ole ensisijaisesti kiinnostusta osuustoimintaan ja yhteisötalouteen.