Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta panostaa yrittäjyysosaamiseen Stiftelsen Finlandssvenska Jordfondenin tuella

Yritysjohtamisen, markkinoinnin ja innovaatiotoiminnan asiantuntemus on keskiössä, kun Helsingin yliopisto kehittää maataloustieteen opetusta ja tutkimusta yhdessä Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden -säätiön kanssa. Säätiö on lahjoittanut yliopistolle yhteensä 375 000 euroa.

Viime vuonna Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden -säätiö lahjoitti maatalous-metsätieteelliselle tieteenalalle 125 000 euroa valtion vastinrahoitusohjelman puitteissa. Yliopisto päätti tuolloin käyttää varat perustaakseen ruotsinkielisen tohtorikoulutettavan tehtävän maatalousekonomian alalle. Tänä vuonna säätiö teki vielä 250 000 euron lisälahjoituksen, jonka ansiosta yliopisto pystyi palkkaamaan ruotsalaisen psykologian tohtori Peter Österbergin tutkimaan ja opettamaan maatalousekonomiaa.

– Peter Österbergin erityisosaaminen liittyy yritysjohtamiseen, markkinointiin ja innovaatiotoimintaan. Ammattiviljelijät tarvitsevat jatkossa yhä enemmän juuri näiden alojen osaamista, säätiön puheenjohtaja Marcus Borgström toteaa.

– Tällaiset lahjoitukset ovat erittäin tärkeitä maatalous-metsätieteelliselle tiedekunnalle. Ne mahdollistavat nopeat investoinnit uusiin teema-alueisiin, kuten tässä tapauksessa yritysjohtamiseen ja markkinointiin, ja auttavat meitä kehittämään ja uudistamaan toimintaamme aiempaa nopeammin. Olen erittäin iloinen ja kiitollinen lahjoituksesta, tiedekunnan dekaani Ritva Toivonen sanoo.

Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden edistää maaseutuelinkeinoja ja tukee maaseudulla toimivia yrittäjiä. Maatalous-metsätieteellistä tieteenalaa tukemalla säätiö toivoo tehostavansa yhteyksiä maatalousekonomian ja käytännön maatalousyrittäjien välillä.

– Österbergin kolmivuotinen tehtävä Helsingin yliopistossa on tästä hyvä esimerkki. Suomalaisten maatalousyrittäjien määrä vähenee samalla, kun yritysten koko kasvaa. Kehityksen seurauksena yrittäjät kohtaavat uusia haasteita, joiden ratkomiseen tarvitaan yritysjohtamisen osaamista. Maanviljely elämäntapana tulee yhä harvinaisemmaksi, kun painopiste siirtyy kannattavuuteen ja innovointikykyyn, Borgström sanoo.

– Tiedekunta on saanut monia merkittäviä lahjoituksia, minkä näen merkkinä siitä, että yhteiskunta pitää maatalous-metsätieteellistä osaamista sekä kansallisesti että maailmanlaajuisesti tärkeänä siirryttäessä kohti kestävää tulevaisuutta. Maatalousekonomia on merkittävässä asemassa tässä kehityksessä, Toivonen huomauttaa.

Tiedekunta toivoo, että Österbergin läsnäololla on pelkkää tutkimustehtävää laajempi ja pitkäaikaisempi vaikutus.

– Lahjoitus auttoi meitä palkkaamaan nopeasti Österbergin kaltaisen osaavan ja kyvykkään tutkijan. Se on mahtavaa. Uskon, että Österbergin läsnäolo voi myös merkitä paljon tutkimusyhteistyölle ja tiedonvaihdolle ruotsalaistahojen kanssa sekä Helsingin yliopiston kaksikielisyydelle, Toivonen toteaa.

Lisää aiheesta:

Haluatko tukea yliopiston maatalous-metsätieteellistä tutkimusta ja opetusta?

Lahjoittaminen on helppoa. Jokainen lahjoitus, pieni ja iso, on tärkeä tuki opiskelijoillemme ja tutkijoillemme!

Lahjoita >