Maanpuolustussäätiöiltä yli 300 000 euron lahjoitus Helsingin yliopistolle

Maanpuolustuksen kannatussäätiö, Maanpuolustuskorkeakoulun tukisäätiö ja Mannerheim-säätiö lahjoittavat yhteensä 315 000 € Helsingin yliopistolle. Lahjoitukset ovat mukana valtion vastinrahakampanjassa. Yliopisto on päättänyt kohdentaa lahjoitukset Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimukseen.

Tukea strategisesti tärkeälle alalle

Maanpuolustussäätiöiden lahjoitukset tukevat Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutissa tehtävää kansainvälisesti korkeatasoiseksi tunnustettua monitieteisestä Venäjä-tutkimusta.

Yliopisto on päättänyt käyttää nyt tehtyjä lahjoituksia Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimukseen, tutkijoiden kouluttamiseen ja alan opetukseen.

Venäjän turvallisuuspolitiikan pitkäjänteinen tutkimus on erittäin tärkeää nopeasti muuttuvassa maailmassa. Lahjoitukset vahvistavat HY:n ja Maanpuolustuskorkeakoulun yhteisen Mannerheim-professuurin alaan kuuluvaa tutkimusta ja opetusta, jonka tavoitteena on ymmärtää paremmin muun muassa Venäjän strategista ajattelua, sotilaallisen voimankäytön perusteita ja muita vaikuttamisen välineitä. Tutkimuksen avulla voidaan tuottaa uutta tietoa myös Suomen strategisen toimintaympäristön muutoksista.

- Lännen ja Venäjän suhteet kuuraan peittänyt halla vaikuttaa jo koko Euroopan turvallisuusjärjestelmään. Nyt se näkyy Ukrainan rajoilla, mutta Venäjän suhteet myös useiden muiden entiseen Neuvostoliittoon kuuluneiden naapurimaiden kanssa ovat jännitteiset. Tämä alleviivaa alueen erityistuntemuksen ja pitkäjänteiseen akateemiseen tutkimukseen perustuvan tiedon ja asiantuntijoiden tarvetta päätöksenteossa. Suomen intresseistä tehtävällä tutkimuksella on erityinen merkitys meille Venäjän välittömänä naapurina. Sitä ei tee kukaan muu kuin me itse.

- Nykytilanteen lisäksi on hyvä osata katsoa pidemmälle tulevaisuuteen, sillä jossain vaiheessa tilanne oletettavasti myös muuttuu: silloin Venäjä positiivisena mahdollisuutena nousee taas enemmän etualalle, sanoo Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro.

Merkityksellistä yhteistyötä

Maanpuolustuksen kannatussäätiö, Maanpuolustuskorkeakoulun tukisäätiö ja Mannerheim-säätiö ovat tehneet Helsingin yliopistolle lahjoituksia myös aiemmin. Yliopisto on käyttänyt aikaisempien lahjoitusten tuottoa perustamalla pysyvän Mannerheim-professuurin vuonna 2017. Mannerheim-professuurin perustaminen on vauhdittanut poikkitieteellistä Venäjän turvallisuuspolitiikkaa koskevaa tutkimusta Suomessa.

- Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimus on nyt erittäin ajankohtaista. Tutkimuksen pitkäjänteinen kehittäminen, kansainvälisen tutkimuksen lisääminen ja tutkimusohjelman vahvistaminen ovat luontevia tavoitteita suomalaiselle Venäjä-tuntemukselle, joita säätiöt mielellään tukevat. On erityisen hienoa, että toimimalla yhdessä ja kohdentamalla tukea säätiöt ovat voineet lisätä vaikuttavuuttaan, sanoo Mannerheim-säätiön toimitusjohtaja, oikeustieteen tohtori Klaus Ilmonen.

- Opiskelijat ovat löytäneet hyvin Venäjän turvallisuuspolitiikkaa käsittelevän opetuksen ja on ollut ilo seurata tätä aihetta käsittelevien opinnäytetöiden valmistumista, sanoo Mannerheim-professori, apulaisprofessori Katri Pynnöniemi.

Helsingin yliopiston Venäjän, Euraasian ja Itäisen Keski-Euroopan tutkimuskeskus on humanistisen tiedekunnan yhteydessä toimiva Aleksanteri-instituutti. Venäjään liittyvää tutkimusta tehdään myös muun muassa humanistisen tiedekunnan muissa yksiköissä sekä valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Helsingin yliopiston tutkijat tekevät läheistä yhteistyötä myös Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa.

Maanpuolustussäätiöiden lahjoitus on mukana valtion vastinrahaohjelmassa. Yliopisto tekee päätökset vastinrahaohjelman puitteissa tehtyjen lahjoitusten ja niihin perustuvan valtion vastinrahaosuuden tuoton käytöstä. 10 000 euron ja sitä suuremmat lahjoitukset voi lahjakirjalla kohdistaa tueksi tietylle koulutusalalle, ja yliopisto tekee päätökset lahjoitusten tarkemmasta käytöstä koulutusalan tueksi. Lue lisää vastinrahaohjelmasta yliopiston verkkosivuilta.

Lisätietoja: