Huippututkija Harvardista

Helsingin yliopisto on rekrytoinut Harvardin yliopiston genetiikan professorin Mark Dalyn Suomen molekyylilääketieteen instituutin (FIMM) johtoon.

– Dalyn rekrytoiminen Harvadista on poikkeuksellisen merkittävä saavutus. Hänen osaamisellaan, kyvyillään, energiallaan ja kansainvälisellä arvostuksella on realistinen mahdollisuus nostaa suomalainen ihmisgenomitutkimus seuraavalle tasolle, jossa Helsinki on alan johtava keskus Euroopassa, kertoo professori Aarno Palotie, joka on Suomen molekyylilääketieteen instituutin FIMMin tutkimusjohtaja sekä Dalyn pitkäaikainen kollega.

Dalyn rekrytointiin vaikutti merkittävästi Jane ja Aatos Erkon säätiön 3 miljoonan euron lahjoitus, jonka myötä yliopisto on käynnistänyt kansainvälisten huippuprofessorien vierailuohjelman. Erkko Visiting Professor -ohjelman tavoitteena on luoda innostavaa yhteistyötä maailman johtavien tutkijoiden kanssa, laajentaa tutkimusyhteistyöverkostoja ja synnyttää uusia tutkimusavauksia. Mark Daly on ollut yksi kolmesta huippututkijasta, jotka ovat aloittaneet Erkko Visiting Professor -ohjelmassa.

– Erkko-professuuri on mahdollistanut Dalyn jokavuotiset vierailut FIMMissä. Nämä kuukaudet ovat rakentaneet pohjaa onnistuneelle rekrytoinnille. Ilman Erkon säätiön panosta olisi tämänkin rekrytoinnin toteuttaminen ollut huomattavasti
vaikeampaa, Palotie toteaa.

Tutkimuksen huipulle kansainvälisellä yhteistyöllä

Dalyn houkutteli tehtävään Suomen juuri nyt aktiivisesti kehittyvä genomitutkimuksen kenttä ja sen tarjoamat ainutlaatuiset tutkimusmahdollisuudet. Suomen hallitus on yhtenä kärkihankkeena investoinut kansallisen genomikeskuksen perustamiseen. Keskitettynä genomitiedon säilytyspaikkana keskus mahdollistaisi genomitiedon hyödyntämisen kansalaisia, terveydenhoitoa ja tutkijoita palveleviin tarkoituksiin. Yhdessä kansallisesti
koordinoidun biopankkitoiminnan ja kansallisten terveysrekistereiden kanssa genomikeskus tarjoaa erinomaiset edellytykset sairauksien geneettisten syiden selvittämiselle.

– Hiljattain käynnistynyt FinnGen-tutkimushanke, joka tuottaa genomitietoa 500 000 suomalaisesta, on yksi maailman edistyksellisimmistä geneettisistä biopankkitutkimuksista. Suomalaisen väestön parissa työskenteleminen tarjoaa lähes
rajattomat mahdollisuudet tutkimukselle ja terveysteollisuudelle. Samalla suomalaiset pääsevät hyötymään maailman ensimmäisten kansojen joukossa genomitiedon mahdollistamista kliinisen hoidon edistysaskelista, Daly sanoo. Daly jatkaa uuden tehtävänsä ohella myös pienellä osuudella Harvardin ja MIT:n yhteisessä Broad Instituutissa Bostonissa lääketieteellisen ja populaatiogenetiikan ohjelman johtajana ja rakentaa näin tiivistä yhteistyötä Helsingin yliopiston ja Broad Instituutin välille.

– FIMMillä on kaikki edellytykset nousta Euroopan johtavaksi ihmisgenetiikan tutkimuslaitokseksi Helsingin yliopiston ja Broad Instituutin välisen kumppanuuden ja pitkään jatkuneen Euroopan molekyylibiologian laboratorion kanssa tehdyn yhteistyön myötä. Tämä luo huomattavia mahdollisuuksia FIMMille ja suomalaiselle tutkimukselle lähivuosina.

FIMM

Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM) on kansainvälinen tutkimuslaitos, jonka toiminta keskittyy sairauksien molekyylitason mekanismien selvittämiseen genetiikan ja lääketieteellisen systeemibiologian menetelmin. Tutkimustyössä yhdistyvät korkeatasoinen tutkimus ja teknologia sekä ainutlaatuiset potilas- ja biopankkiaineistot. Tavoitteena on tutkimustiedon siirtäminen terveydenhuollon käyttöön mm. henkilökohtaista lääketiedettä edistämällä. FIMM on ensimmäisen kymmenen toimintavuotensa aikana keskittynyt translationaaliseen tutkimukseen ja genomitiedon hyödyntämiseen sairauksien ennaltaehkäisyssä ja yksilöllisessä hoidossa. FIMM on osa Helsingin yliopiston uutta Helsinki Institute of Life Science HiLIFE -tutkimuslaitosta.