Helsingin yliopiston Ukraina-keräykseen 14  000 euroa lahjoituksia

Yli sata ihmistä on lahjoittanut kevään aikana Ukraina-keräykseen, jolla tuetaan Suomeen tulleita ukrainalaisia opiskelijoita ja tutkijoita. Yksi lahjoittajista on alumni Tomas Sjöblom. Hänen mukaansa Ukraina-keräys osoitti, kuinka vaikuttava yliopistoyhteisö on toimiessaan yhdessä.

Helsingin yliopisto käynnisti Ukraina-keräyksen maaliskuussa Venäjän hyökkäystä pakenevien opiskelijoiden ja tutkijoiden auttamiseksi. Vuorokausi keräyksen aloittamisen jälkeen lahjoituksia oli kertynyt jo 9 000 euroa, joka sittemmin kasvoi 14 000 euroon. 

Yliopiston alumni Tomas Sjöblom kertoo, miksi hän halusi lahjoittaa kymmenen euroa kampanjaan.  

– Kuten todennäköisesti monet muutkin, halusin osallistua jotenkin. Olin aiemmin lahjoittanut UNICEFin Ukraina-keräykseen mutta tuntui tärkeältä tehdä vielä enemmän. Koska olen yliopiston alumni, yliopistoyhteisöllä on ollut suuri merkitys elämässäni. Ajattelin, että jos voin tekemällä pienen lahjoituksen auttaa opiskelijaa tai tutkijaa, jolla on vaikeaa, miksi en tekisi niin!

– Voin hyvin luopua parista perjantaioluesta, kun tiedän, että voin lahjoittaa rahat mieluummin jollekin, joka oikeasti tarvitsee rahoja. 

Lahjoitukset ovat jo auttaneet ukrainalaisia opiskelijoita

Helsingin yliopiston ystävien, alumnien, kumppaneiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden tuella Ukraina-keräyksen varoista on jo voitu jakaa 670 euron arvoinen stipendi 19 Ukrainasta paenneelle opiskelijalle, jotka suorittavat nyt yliopiston mahdollistamia erillisopintoja valtiotieteellisessä tiedekunnassa.

Helsingin yliopiston kansleri Kaarle Hämeri on hyvin kiitollinen yliopistoyhteisön tuesta.

– Sota ja muut kriisit nostavat esiin tutkitun tiedon tärkeyden. Yliopistona moraalinen velvollisuutemme on suojella totuutta ja akateemista vapautta, erityisesti kriisin hetkellä. Tieteen voimalla voimme löytää ratkaisuja, joiden avulla selviämme kriiseistä ja luoda parempaa tulevaisuutta yhdessä, kansleri sanoo.

– Yliopistoyhteisömme on kansainvälinen ja moni yliopistolaisista kokee kuuluvansa laajempaan kansainväliseen tiedeyhteisöön. On erittäin tärkeää, että yhteisönä huolehdimme niistä, jotka joutuvat kohtaamaan kriisejä. Kiitän lämpimästi kaikkia, jotka ovat tukeneet opiskelijoita ja tutkijoita, joihin Ukrainan sota on vaikuttanut.

Tukea tarvitaan yhä

Suomeen on ensimmäisten stipendien jaon jälkeen saapunut lisää ukrainalaisia opiskelijoita. Emme myöskään tiedä, kuinka moni päättää vielä tulla Helsingin yliopistoon suorittamaan erillisopintoja. Lisäksi yliopisto haluaisi vielä laajemmin tukea sotaa pakenevia tutkijoita ja kehittää uusia tukitoimia. 

Tästä syystä kutsumme yliopistoyhteisöä osallistumaan keräykseen uudelleen. Lahjoittamalla Ukraina-keräykseen olet mukana tukemassa Ukrainasta paenneita opiskelijoita ja tutkijoita, jotka haluavat jatkaa opintojaan tai tutkimustaan Helsingin yliopistossa. 

Lue lisää Ukraina-keräyksestä.

Tomas Sjöblom uskoo, että Ukraina-keräyksen nopea menestys ja tulos kertovat yliopistoyhteisön voimasta ja halusta auttaa. 

– Jos 100 henkilöä lahjoitti 14 000 euroa ja meillä on kymmeniä tuhansia alumneja henkilökunnasta puhumattakaan, yhteisössämme on suunnaton potentiaali. Meillä voisi olla vielä suurempi vaikutus ihmisten elämään, jos toimimme yhdessä!

Haluamme kiittää Helsingin yliopiston puolesta koko yhteisöä Ukraina-keräyksen tuesta. Kaikenkokoiset lahjoitukset ovat vaikuttaneet tukea saaneiden opiskelijoiden elämään, ja yliopiston johto on ollut todella iloisesti yllättynyt keräyksen saamasta vastaanotosta yliopistoyhteisössä.   

Voit myös käyttää pankkisiirtoa lahjoituksen tekemiseen:

Tilinumero: Nordea: IBAN = FI15 1660 3001 0767 70

Saaja: Helsingin yliopiston rahastot 

Viestiksi: "HYn Ukraina-keräys" lahjoittajan nimi ja yhteystiedot

Helsingin yliopistolla on Poliisihallituksen 18.06.2020 myöntämä rahankeräyslupa RA/2020/737, joka on voimassa koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kerätyt varat käytetään yliopistolain (558/2009) 2 §:ssa tarkoitettuihin tehtäviin. Helsingin yliopisto toteuttaa keräyksen itse. 

Lahjoita Ukraina-keräykseen

Lahjoittamalla Ukraina-keräykseen olet mukana tukemassa Ukrainasta paenneita opiskelijoita ja tutkijoita, jotka haluavat jatkaa opintojaan tai tutkimustaan Helsingin yliopistossa.