Ensimmäinen urheilutempaus keräsi yli 4000 euroa sarkoomatutkimukseen

Kahden pojan isä, aktiivinen pyöräilijä ja sarkoomapotilas Ville Laakso pyöräili syyskuussa Turusta Helsingin ja Tampereen kautta takaisin kotikaupunkiinsa. Juhannuksena alkaneen kampanjantempauksen tavoitteena oli lisätä tietoisuutta harvinaisesta syöpätyypistä ja kerätä rahaa sarkoomatutkimukselle.

Ville ja Annika Laakson ideoima tempaus oli ensimmäinen urheilutapahtuman ympärille järjestetty hyväntekeväisyyskeräys Helsingin yliopiston tutkimukselle ja opetukselle. Tempaus tuotti yli 4000 euroa sarkoomatutkimukselle useita kymmeniltä lahjoittajilta. Lisäksi tempaukseen osallistui lukuisia muita pyöräilyn ja majoittamisen mahdollistaneita yhteistyökumppaneita. Sarkooma on yleisnimitys tukikudoksen– kuten luusto- ja pehmytkudos – syöville.

Unelma toteutuu – yliopistosairaalakaupungit etappeina

Vuonna 2009 Ville piti jäädä hoitamaan kahdeksankuista poikaansa, mutta koti-isävuosi kuluikin syöpähoidoissa. Syöpä on harvinainen mesenkymaalinen kondrosarkooma, jota diagnosoidaan vuosittain maailmassa alle 20 tapausta. Harvinaisissa syövissä lääketutkimuksia on vaikea toteuttaa ja hoidot kehittyvät hitaasti. Onneksi myös Villen syöpä on edennyt hitaasti ja häntä on hoidettu kaikella Suomessa saatavissa olevalla osaamisella. Metastasoitunut syöpä on ja pysyy.  

Syyskuussa Ville Laakso toteutti unelmansa pyöräilemällä Turku-Helsinki-Tampere-Turku yhteensä yli 500 kilometrin etappiajona. Aktiivinen pyöräilijä ja kilpapyöräilyn seuraaja onnistui tavoitteessaan vaikka levinnyt syöpä ja aiempien hoitojen jättämät pysyvät haitat vaikuttivat harjoitteluun.

- Pyöräilin tammi-helmikuussa annetun syöpähoidon jälkeen ensimmäisen kerran huhtikuussa monen kuukauden tauon jälkeen. Epäuskoa onnistumiseen aiheutti vielä pyöräilyn aikanakin kova vastatuuli. Löysin kuitenkin aina jostain sinnikkyyttä jatkaa: tapanani on saattaa loppuun se minkä aloitan, Ville toteaa tyytyväisenä.

- Ilman hyvää tiimiä, joka hoiti kaiken muun, ei tämäkään olisi onnistunut. Nyt pystyin itse keskittymään vain pyöräilyyn, Ville kiittää.

Sarkoomatutkimus Helsingin yliopistossa

Laaksojen tempauksen hyväntekeväisyystuotot ohjataan Helsingin yliopiston lääketieteen rahaston kautta sarkoomatutkijoille. Uusimman tutkimus- ja hoito-osaamisen saaminen Suomeen edellyttää kansainvälistä verkostoitumista ja mahdollisuuksia osallistua harvinaisten sairauksien – kuten sarkooman – kansainvälisen tutkijayhteisön toimintaan esimerkiksi kansainvälisissä konferensseissa.

Villellä on yhdeksän vuoden kokemus sarkoomahoidoista. Osana tempausta Ville vieraili tutustumassa sarkoomatutkimukseen uudesta näkökulmasta. Ville tapasi myös Helsingin yliopiston vararehtoriksi valitun patologian professori Tom Böhlingin, joka on useita vuosia tutkinut lähes kaikki Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sarkoomapotilaiden näytteet. Kudosnäytteistä otettuja koepaloja tutkiva patologi on yksi sarkooman hoidon tärkeimmistä asiantuntijoista. Patologi määrittelee näytteiden perusteella kasvaintyypin, minkä perusteella hoito suunnitellaan. Leikkauksen jälkeen patologi osaa uusista näytteistä kertoa, kuinka hyvin kasvain on onnistuttu poistamaan.

Böhling jakaa Laakson huolen parhaan mahdollisen hoidon toteutumisesta kaikille potilaille: Suomen kokoisessa maassa harvinaisten sairauksien hoito kannattaisi keskittää yhteen tai kahteen sairaalan – harvinaisimmissa sarkoomien alatyypeissä tapaukset kannattaisi keskittää jopa pohjoismaisittain yhteen sairaalaan. Osaamisen jatkuvuus mahdollistaa toimivien hoitopolkujen ja rutiinien kehittymisen – siis henkien pelastumisen.

Osaavan henkilöstön lisäksi syöpätutkimus vaatii toimivaa tutkimusinfrastruktuuria. Suomen molekyylilääketieteen instituutissa FIMM:ssä Laaksot tutustuivat syöpälääketieteen uusimpaan teknologiaan. Instituutissa muun muassa varastoidaan biopankkinäytteitä ja analysoidaan kudosnäytteitä automaattisesti ja erilaisten geenisekvensointilaitteiden avulla. Translationaalisen tutkimuksen tavoitteena on siirtää laboratorioissa tehdyn perustutkimuksen havainnot mahdollisimman nopeasti potilastyöhön. Tutkimuksen tavoitteena on mahdollisimman yksilöllinen hoito, kun kasvainnäytteestä selvitetään, mikä lääke kunkin potilaan syöpään parhaiten tehoaa. Kiinteiden kasvainten kuten sarkooman hoidossa yksilöllinen hoito ei vielä ole rutiinia, mutta tutkimus edistyy jatkuvasti.

Tule mu­kaan tu­ke­maan sar­koo­ma­tut­ki­mus­ta

Sarkoomatutkimusta voi tukea tekemällä lahjoituksen Helsingin yliopiston rahastojen lääketieteen rahastoon. Lahjoituksen voi tehdä tilisiirtona Helsingin yliopiston rahastojen tilille Nordea: IBAN = FI15 1660 3001 0767 70, BIC = NDEAFIHH. Saaja: Helsingin yliopiston rahastot. Viestiksi: Cycle4sarcoma, lahjoittajan nimi ja yhteystiedot.  Lahjoituksen voi tehdä myös verkossa >>

Lahjoitusvaroilla tuetaan sarkoomatutkimusta ja esimerkiksi tutkijoiden matkoja kansainvälisiin sarkoomakokouksiin. Lahjoituksilla halutaan auttaa Helsingin yliopiston ja yliopistollisen sairaalan tutkijoiden ja lääkäreiden erikoistumista sarkoomien erityisosaajiksi. Näin mahdollistetaan kansainvälisen tietotaidon siirtyminen myös suomalaisten sarkoomapotilaiden käyttöön. 

Helsingin yliopiston on aiemmin toteuttanut hyväntekeväisyyskeräyksen yhdessä Vauva-lehden kanssa keskoskaapin hankkimiseksi Lastensairaalan K7-teho-osastolle vuonna 2012. Keräys tuotti yli 40 000 euroa. Lisäksi yliopiston rahastoihin ohjataan vuosittain useiden merkkipäiväkeräysten tuotto, ja rahastoille on ohjattu myös useiden hyväntekeväisyystapahtumien tuotot.

Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM) on vuonna 2007 toimintansa käynnistänyt Helsingin yliopiston, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) ja Kansanterveyslaitoksen (KTL) yhteinen tutkimusinstituutti, joka toimii Helsingin yliopiston yhteydessä.  

Alueellisten syöpäkeskusten toimintaa koordinoiva yksikkö on tarkoitus perustaa vuoden 2018 loppuun mennessä Helsinkiin. Kansallisen syöpäkeskuksen tehtävänä on edistää yhdenvertaisen, ajantasaisen ja laadukkaan syövänhoidon toteutumista. 

Lisätietoja kampanjasta:
Facebook-sivu: #cycle4sarcoma
Annika Laakso/PoRes Communication, www.pores.fi, annika.laakso@pores.fi, puh. 044 2729004 ​​​​​​
Lahjoitukset Helsingin yliopistolle lahjoittajasuhteet@helsinki.fi, 029 41 21650