Eläinlääketieteellinen koulutusala sai lahjoituksen Assar ja Ester Lahtosen säätiöltä

Assar ja Ester Lahtosen säätiö jakoi kolmen vuosikymmenen aikana apurahoja eläinlääketieteen opiskelijoille ja tarjosi virkistysmahdollisuuksia mökeissä Kakslauttasessa Saariselällä. Nyt säätiö on päättänyt lakkauttaa toimintansa ja siirtää jäljellä olevat varat Helsingin yliopistolle.

Säätiö on jo ohjannut 170 000 euron lahjoituksen tueksi Helsingin yliopiston eläinlääketieteelliselle koulutusalalle. Koulutusalan opetuksesta ja tutkimuksesta vastaa eläinlääketieteellinen tiedekunta.

– Eläinlääketieteelliselle tiedekunnalle lahjoitus on erittäin merkittävä, dekaani Antti Sukura kiittää.

– Helsingin yliopiston rahastot hoitaa varoja Assar Lahtosen muistoa kunnioittaen ja hänen tarkoituksensa tukea alan opiskelua ja tutkimusta ammattikunnan hyödyksi toteutuu varmasti ja pitkällä aikajänteellä. Vietämme yliopiston 400-vuotisjuhlia vuonna 2040, ja myös silloin Suomessa koulutetaan eläinlääkäreitä ja tehdään eläinlääketieteellistä tutkimusta, jatkaa Sukura.

Assar ja Ester Lahtosen muistosäätiön lahjoitus on mukana valtion vastinrahaohjelmassa, joka on voimassa 30. kesäkuuta 2022 asti. Vastinrahaohjelma tarkoittaa, että valtio sijoittaa yliopiston peruspääomaan lisäeuroja suhteessa yliopiston saamiin yksityisiin lahjoituksiin. Yliopisto perusti säätiön lahjoituksella Assar ja Ester Lahtosen muistosäätiön rahaston, joka tukee eläinlääketieteellistä koulutusalaa.

– Assar Lahtosen säätiön perustamiskirjassa ilmaisema tahto toteutuu osana Helsingin yliopiston lahjoitusrahastojen kokonaisuutta.  Edellisten sukupolvien tuki tuleville eläinlääkärisukupolville on tärkeää ja vie osaltaan tieteen alaa ja koulutusta eteenpäin, kuvailee dekaani Sukura.

Kuka oli Assar Lahtonen?

Assar Lahtonen syntyi Turussa vuonna 1904, valmistui eläinlääketieteen kandidaatiksi Tartosta vuonna 1928 ja väitteli Berliinissä vuonna 1931. Vaiherikas ura kulki vaimo Esterin kanssa Uudenkaupungin ja Lappeenrannan kautta takaisin kotiseudulle Turkuun, jossa hän toimi lähes 20 vuotta piirieläinlääkärinä eläkkeellä jäämiseensä asti vuonna 1971. Vuonna 1964 hän sai eläinlääkintöasessorin arvonimen.

Kaksi päivää ennen Assarin kuolemaa, 11. kesäkuuta 1992, rekisteröitiin Assar ja Ester Lahtosen säätiö, jonka tarkoituksena on kaikin tavoin tukea ja edistää käytännön toiminnalla eläinlääketieteen opiskelua, jatko-opiskelua ja tieteellistä tutkimusta Suomessa siten, että siitä koituu koko eläinlääkäriammattikunnalle hyötyä.

Lahjoita tänään -päivä

Helsingin yliopisto viettää vuosittain Lahjoita tänään -päivää. Vuonna 2020 päivän kohteena oli eläinlääketieteellinen tutkimus. Lahjoita tänään -päivänä saatiin tieto Assar ja Ester Lahtosen muistosäätiön Helsingin yliopistolle tekemästä 170 000 euron lahjoituksesta, joka käytetään eläinlääketieteen koulutusalan tueksi. Muut Lahjoita tänään -päivänä lahjoitetut varat on päätetty käyttää yliopistollisen eläinsairaalan hankintoihin, joilla autetaan erityisesti koiria, kissoja ja hevosia.

Lahjoita tänään -päivän sivut