Apteekkien Eläkekassa lahjoittaa Helsingin yliopistolle 20 000 euroa 

Helsingin yliopisto suuntaa Apteekkien Eläkekassan lahjoituksen lääkealan kestävän kehityksen edistämiseen. Tavoitteena on perustaa alalle maailman ensimmäinen kestävän farmasian professuuri.  

Apteekkien Eläkekassa lahjoittaa Helsingin yliopiston lääketieteet ja farmasia -koulutusalalle 20 000 euroa. Helsingin yliopisto käyttää lahjoituksen lääkealan kestävän kehityksen edistämiseen. Tavoitteena on perustaa maailman ensimmäinen kestävän farmasian pysyvä professuuri. 

– Meille kestävän kehityksen ja vastuullisuuden sekä työhyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen on tärkeää. Myös farmasian kestävän kehityksen professuuri palvelee näitä periaatteita. Lahjoituksella tuemme lisäksi monipuolisempaa koulutusta apteekkialan tuleville ammattilaisille ja päättäjille, sanoo Apteekkien Eläkekassan toimitusjohtaja Hannu Hokka

Kestävän farmasian professuurin kautta työelämän ja yritysten käyttöön koulutetaan farmasian ja lääkealan asiantuntijoita, joilla on osaamista muuttaa alan toimintatapoja paremmin ympäristöä huomioivaan suuntaan. 

– Kestävällä farmasialla on kasvava merkitys farmasia-alan hyvinvointiin ja hyväksyttävyyteen tulevaisuudessa. Mielestämme on erittäin hyvä, että professuuri perustetaan ja todella hienoa, että hankkeen alkusysäys on tullut opiskelijoilta, Hokka toteaa. 

 

Apteekkien Eläkekassa on yksityisapteekkien oma eläkevakuuttaja. Eläkekassa on perustettu vuonna 1864 ja se on Suomen vanhin eläkelaitos. 

 

Apteekkien Eläkekassan  lahjoitus on mukana valtion vastinrahaohjelmassa. Yliopisto tekee päätökset vastinrahaohjelman puitteissa tehtyjen lahjoitusten käytöstä. 10 000 euroa ja suuremmat lahjoitukset voi lahjakirjalla kohdistaa tueksi tietylle koulutusalalle, ja yliopisto tekee päätökset lahjoitusten tarkemmasta käytöstä koulutusalan tueksi. Kestävän farmasian professuuria voi tukea myös pienemmillä lahjoituksilla suoraan Farmasian kestävän kehityksen rahaston kautta. Farmasian kestävän kehityksen rahasto ei ole mukana valtion vastinrahaohjelmassa.