Uusia ja tehokkaita lääkeaineita niiden liukoisuutta parantamalla

Professori Leena Peltosen tutkimus auttaa kehittämään sairauksiin entistä tehokkaampaa hoitoa ja pienentämään lääkkeiden ympäristökuormitusta.

Mitä tutkit?

Suurin osa uusista lääkeaineista liukenee niin huonosti, ettei niitä voida käyttää. Tutkimukseni tavoitteena on lisätä niukkaliukoisten lääkeaineiden liukoisuutta erilaisin tavoin. Kun pystymme parantamaan lääkeaineiden liukoisuusominaisuuksia esimerkiksi nanoteknologian avulla tai valmistamalla lääkeaineesta apuaineen kanssa sopivan yhdisteen, lääkeaineesta voidaan tehdä toimiva lääkevalmiste.

Mihin ja miten tutkimuksesi aihe vaikuttaa?

Uusien lääkeaineiden avulla voidaan antaa tehokkaampaa hoitoa eri sairauksiin. Kun pystymme muokkaamaan lääkeaineita paremmin liukeneviksi, näitä uusia ja tehokkaampia lääkeaineita voidaan hyödyntää lääketutkimuksessa ja saada potilaille tehokkaita lääkkeitä.

Lääkeaineen liukoisuutta parantamalla voidaan myös vähentää lääkeaineiden ympäristökuormaa, kun tehokas vaikutus potilaassa voidaan saavuttaa pienemmällä lääkeainemäärällä.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Suurin osa lääkeaineista ja myös lääkevalmisteissa käytettävistä apuaineista on peräisin luonnosta. Luonnossa on vielä paljon löydettävää. Esimerkiksi erilaiset kasviperäiset selluloosatuotteet ovat hyvin monipuolisia lääkevalmisteiden apuaineina.

On myös kiehtova ajatus, että toisen jäte voi olla toiselle arvokasta raaka-ainetta. Esimerkiksi maidosta poistettu laktoosi voi toimia mahdollisena lääkkeiden apuaineena.

 

Leena Peltonen on farmasian teknologian professori farmasian tiedekunnassa.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.