Kvanttiteknologian murroksessa pärjääminen vaatii Suomelta toimia, asiantuntijat sanovat

Mitkä ovat Suomen vahvuuksia kvanttiteknologian alalla? Entä miten Suomi voi pärjätä kvanttiteknologian mullistaessa maailmaa tulevina vuosina? Asiantuntijoiden laatima kvanttiteknologian nykytilaa ja tulevaisuutta käsittelevä Finnish Quantum Agenda vastaa muun muassa näihin kysymyksiin.

Finnish Quantum Agenda on 30-sivuinen englanninkielinen dokumentti, jonka kirjoittamiseen osallistui kvanttiteknologian asiantuntijoita suomalaisista yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja yrityksistä. Dokumentti esittelee heidän suunnitelmansa huippulaatuisen tutkimusinfrastruktuurin ja kvanttiteknologian osaajien varmistamiseksi nyt ja tulevina vuosina.

– Suomen kvanttiekosysteemi koostuu yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja yrityksistä – kaikki nämä ovat mukana luomassa uusia kvanttiratkaisuja. Siihen kuuluu myös innovaatioiden tulevat loppukäyttäjät ja esimerkiksi rahoittajat. Tällä ekosysteemillä on kaikki edellytykset muodostua merkittäväksi kansainväliseksi tekijäksi kvanttiteknologian alalla. Finnish Quantum Agenda -dokumentin tarkoitus on esittää näkemyksemme siitä, miten tämä tavoite voidaan parhaiten saavuttaa, sanoo Aalto-yliopiston professori ja Aallon, Helsingin yliopiston ja VTT:n koordinoiman kvanttiyhteisö InstituteQ:n johtaja Jukka Pekola.

– Kvanttiteknologiat ovat tulleet jäädäkseen ja niillä on lupaus muovata yhteiskuntaamme ennennäkemättömällä tavalla. Kvanttiekosysteemin kasvu ja laajentuminen vaatii kuitenkin sekä asiantuntijoiden laatimia suuntaviivoja että hallituksen sitoutumista kansallisen strategian kehittämiseen. Jos näin ei tehdä, Suomi jää jälkeen. Meidän on varmistettava, että koulutusta, tutkimusta ja innovointia tuetaan tasapuolisesti, ja että innovaatioissa tunnistetaan ohjelmistojen ja sovellusten merkitys laitteistojen ja mahdollistavien teknologioiden rinnalla, sanoo Sabrina Maniscalco, Helsingin yliopiston kvantti-informaation ja -logiikan professori.

Kvanttimuutoksiin on varauduttava useilla aloilla

Agendan mukaan kansainvälisessä vertailussa Suomi on kokoaan suurempi kvanttiteknologian tutkimuksessa. Silti menestyminen tulee jatkossa vaatimaan lisäpanostuksia esimerkiksi tutkimusinfrastruktuureihin, rahoitukseen ja koulutukseen. Muita tärkeitä toimia ovat muun muassa lainsäädäntöön liittyvät muutokset ja kansainvälisen yhteistyön tiivistäminen.

Agendassa todetaan, että oikea aika toimia on nyt. Kvanttiteknologiat kehittyvät ennen näkemätöntä vauhtia ja niiden kaupallistaminen kiihtyy. Lisäksi alaan liittyy turvallisuusnäkökulma, joka tulee ottaa huomioon. Agendan mukaan kansallisen kvanttistrategian laatiminen ja toteuttaminen on aloitettava pian.

Finnish Quantum Agenda on saatavilla pdf-muodossa InstituteQ:n verkkosivuilla.

Finnish Quantum Agenda -paperin kirjoitti suomalaisista kvanttiasiantuntijoista koostuva työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Aalto-yliopiston professori Heikki Mannila. InstituteQ koordinoi agendan kirjoitustyötä.