Kvanttiteknologia Kvanttiteknologian avulla voidaan työstää nopeasti valtavia tietomääriä, ja tietotekniikka on ottamassa valtavaa harppausta eteenpäin, kun kvanttiteknologiset sovellukset yleistyvät. Lue Helsingin yliopiston uutiset ja artikkelit kvanttiteknologiasta. Uutisia aiheesta: Kvanttiteknologia
Kvanttiteknologia pähkinänkuoressa

Tietotekniikka on ottamassa valtavaa harppausta eteenpäin, kun kvanttiteknologiset sovellukset yleistyvät. Niiden avulla voidaan toteuttaa esimerkiksi laskentatehtäviä, jotka ovat vielä tällä hetkellä mahdottomia.

Kvanttitietokoneiden ansiosta voidaan kehittää uusia keinoja vastata ihmiskunnan suurimpiin haasteisiin: ilmastonmuutokseen ja energiaan liittyviin ongelmiin, kestävään tuotantoon ja kulutukseen, terveydenhuoltoon esimerkiksi uusien lääkkeiden suunnittelussa ja kyberturvallisuuteen kvanttisalatussa tiedonsiirrossa ja datan tallennuksessa.  

Helsingin yliopistolla on vuosikymmenten kokemus kvanttitieteen ja -teknologian tutkimuksesta, opetuksesta ja kaupallistamisesta, minkä takia osaamme erityisen hyvin ennakoida, miten nopeasti teknologia tulee kehittymään. Olemme koordinoineet yhteistyötä alan osaajien kanssa ja yhdistäneet tutkimusresursseja. Alan kasvu ja kehitys vaativat tulevina vuosina merkittävässä määrin lisää erityiskoulutuksen saanutta työvoimaa. Sitä varten on kehitetty monipuolisempaa koulutustarjontaa. 

Suomalainen kvanttiteknologioiden tutkimus- ja kehittämistoiminta on kansainvälisesti tunnettua. Keskeisiä osaamisalueita ovat kvantti-informaatio, uudet kvanttimateriaalit ja erilaiset kvanttilaitteet ja -sensorit, jotka mahdollistavat äärimmäisen herkän mittaamisen ja havaitsemisen.