Uskonnontutkimus tarjoaa välineitä monimutkaisten ilmiöiden ymmärtämiseen

– Haluan kiinnittää huomiota siihen, kuinka tapamme ajatella ja toimia ovat yhteisesti sovittuja. On tärkeää ymmärtää, että kaikesta yhteisesti sovitusta voi ajatella toisin tai toimia toisella tavalla, kertoo uskontotieteen professori Titus Hjelm.

Mitä tutkit?

Tutkin uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutusta, erityisesti uskonnon maallistumisen seurauksena muuttuvaa roolia. Tällä hetkellä tarkastelen uskonnon ja politiikan suhteita eduskunnassa, eli sitä kuinka politiikkaa perustellaan uskonnolla – tämä on Suomessa harvinaista – sekä sitä, kuinka yhtäältä tiettyjen uskonnollisten ryhmien etuoikeutettua asemaa pidetään poliittisesti yllä ja toisaalta sitä, kuinka toisia uskonnollisia ryhmiä leimataan poliittisesti ongelmallisiksi. 

Mihin ja miten tutkimuksesi aihe vaikuttaa? 

Vaikka maallistuminen on kiistaton ilmiö nyky-yhteiskunnassa, uskonnosta on samalla tullut uudelleen kiistakapula yhteiskunnallisissa rajanvedoissa. Tutkimukseni tuottaa tietoa keskusteluihin esimerkiksi uskonnollisesta moninaisuudesta ja sen vaikutuksesta yhteiskuntaan ja kulttuuriin.

Tärkeintä tutkijan työssä on kuitenkin antaa ihmisille välineitä ymmärtää uskonnon kaltaisia monimutkaisia ilmiöitä. Itselleni keskeistä on ollut kiinnittää huomio siihen, kuinka tapamme ajatella ja toimia ovat yhteisesti sovittuja. Tavat voivat olla ääneen lausuttuja tai perinteisiin nojaavia, mutta tärkeää on ymmärtää, että kaikesta yhteisesti sovitusta voi ajatella toisin tai toimia toisella tavalla.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Uskontososiologia ja uskonnontutkimus laajemmin on virkeä tutkimusala, joka muuttuu yhteiskunnan ja kulttuurin muutoksessa. Uskonnontutkijat tutkivat nykyisin paljon muutakin kuin perinteisiä niin kutsuttuja maailmanuskontoja. Esimerkiksi uskonnottomuus  ja uushenkisyys ovat kiinnostavia ilmiöitä, joiden tarkastelussa suomalainen uskonnontutkimus on maailmanluokkaa.

Uskonnontutkimus on myös moni- ja poikkitieteinen tutkimusala. Se tarkoittaa, että opin jatkuvasti uutta, eikä alalla tarvitse pelätä kaavoihin kangistumista.

 

Titus Hjelm on uskontotieteen professori humanistisessa tiedekunnassa.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.