Miten henkisyys asettuu ihmisten arkeen?

Muutosten keskellä tarvitsemme monipuolista tietoa erilaisista tavoista suhtautua itseen ja toisiin sekä elämään ja kuolemaan, sanoo uskontotieteen professori Terhi Utriainen.

Mitä tutkit?

Tutkin oman aikamme elettyä ja kansanomaista uskontoa. Tutkin esimerkiksi sitä, mitä usein kutsutaan ”henkisyydeksi”, sekä miten se asettuu ihmisten arkeen ja ympäröivään kulttuuriin.

Mihin ja miten tutkimuksesi aihe vaikuttaa? 

Kaikille olisi tärkeää kiinnostua sitä, millä tavoin elämme ja toimimme toistemme kanssa osin samassa ja osin erilaisissa todellisuuksissa. Monenlaisten muutosten keskellä tarvitsemme monipuolista tietoa erilaisista tavoista suhtautua itseen ja toisiin sekä elämään ja kuolemaan.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt? 

Minua inspiroi tutkijana ja opettajana se, millä tavoin oma tieteenalani voi osaltaan tutkia ihmisten välisiä ja todellisuuksiin piirtyviä eroja. Haluan myös selvittää, miksi joitain tai joidenkin kokemuksia pidetään arvokkaampina ja uskottavampina kuin toisia.

 

Terhi Utriainen on uskontotieteen professori teologisessa tiedekunnassa. 

Tutustu muihin uusiin professoreihin.