Miten digitaalinen kulttuuri muokkaa ja muokkaantuu Etelä-Aasiassa ja muualla maailmassa?

Xenia Zeiler tutkii videopelejä ja muita digitaalisen kulttuurin muotoja. Yksi tavoitteista on laajentaa oppimispelien hyötyjä humanistisille ja yhteiskuntatieteellisille aloille.

Mitä tutkit?

Tutkimukseni sijoittuu digitaalisen median, kulttuurin ja yhteiskunnan yhtymäkohtaan ja liittyy erityisesti Intiaan ja globaaleihin intialaisyhteisöihin.

Digitaalisen kulttuurin tutkimus on monitieteistä niin tutkimuskysymysten, lähestymistapojen kuin menetelmienkin kannalta. Minä keskityn laajalla digitaalisen kulttuurin alalla videopeleihin ja pelitutkimukseen Intiassa ja muualla maailmassa.

Lisäksi tutkin digitaalista uskontoa, populaarikulttuuria, kulttuuriperintöä ja mediatisaatioprosesseja (kaikki linkit englanniksi) etenkin Etelä-Aasiassa. Tavoitteeni on selvittää, miten sosiaalisen median tai videopelien kaltaiset digitaaliset tilat sekä elokuvien ja television kaltaiset perinteisemmät mediamuodot muokkaavat eri toimijoita – ja joutuvat vuorostaan niiden muokkaamiksi.

Mihin ja miten tutkimusaiheesi vaikuttaa?

Digiteknologia kehittyy nopeasti, ja ihmisten tavat käyttää sitä vuorovaikutukseen muuttuvat koko ajan. Kulttuuriset ja yhteiskunnalliset muutokset liittyvätkin entistä enemmän mediaympäristöjen muutoksiin ja lisääntyvään median käyttöön.

Kiihtyvällä medioiden käytöllä on moninaisia seurauksia. Ilmiö on maailmanlaajuinen, ja se on käynnissä sekä niin kutsutuissa länsimaissa eli globaalissa pohjoisessa – eritoten Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa – sekä suuressa osassa muuta maailmaa.

Tutkimustieto tällaisten mediatisaatioprosessien maailmanlaajuisista ulottuvuuksista auttaa tulkitsemaan kulttuurien, kansakuntien ja yksittäisten medioiden rajat ylittäviä virtoja. Huomio ei keskity ainoastaan globaalista pohjoisesta globaaliin etelään kulkeviin virtoihin, vaan etenkin vastakkaiseen suuntaan menevään liikkeeseen.

Siinä mielessä Etelä-Aasian digitaaliseen kulttuuriin liittyvä tutkimukseni auttaa edistämään metodologista ja teoreettista keskustelua ja kehitystä digitaalisen kulttuurin tutkimuksessa ylipäänsä.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Videopelit muokkaavat kulttuuria ja yhteiskuntaa. Ne vaikuttavat esimerkiksi arvojen, identiteettien ja koko yhteiskuntaan liittyvien käsitysten muodostumiseen. Tätä koulutuspotentiaalia voidaan hyödyntää vaikkapa pelillistämisessä ja käyttämällä pelipohjaisia ympäristöjä opetuksessa.

Tutkimus vahvistaa, että oppimispeleillä on monenlaisia etuja perinteiseen opetukseen verrattuna. Pelien hyötyjä kannattaakin mielestäni laajentaa myös humanistisille ja yhteiskuntatieteellisille aloille, kuten Etelä-Aasian tutkimukseen.

Me kehitimme vastikään palkitun intialaisen pelivalmistajan kanssa kaksi oppimispeliä (linkki englanniksi), joissa esitellään intialaisen kulttuurin ja yhteiskunnan elementtejä hyödyntämällä sisältönä Durga Puja -juhlaa. Näin voidaan tavoittaa suuri yleisö niin yliopistomaailmassa kuin sen ulkopuolellakin, ja tapa on toivottavasti ainutlaatuinen ja kiehtova.

 

Xenia Zeiler on Etelä-Aasian tutkimuksen professori humanistisessa tiedekunnassa.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.