Mervi Pantti tutkii, millaista vastuuta ja valtaa media-alustoihin liittyy

Disinformaatiota ja vihapuhetta käytetään muokkaamaan mielipiteitä. Viestinnän professoria kiinnostaa, kuinka media-alustojen vastuu määritellään eri puolilla maailmaa.

Mitä tut­kit?

Tällä hetkellä tutkin mediaan ja erityisesti digitaalisiin media-alustoihin (esimerkiksi Facebook tai Youtube) liittyviä vastuun ja vallan kysymyksiä. Tutkin, millä tavalla mediayritykset ovat ottaneet vastuuta sellaisista ilmiöistä kuin vihapuhe tai väärä informaatio ja miten eri toimijat eri maissa ovat pyrkineet vastuuttamaan mediayrityksiä.

Mi­hin ja mi­ten tut­ki­muk­se­si aihe vai­kut­taa?

Medialla on tärkeä rooli demokraattisen osallistumisen edistämisessä tai estämisessä. Koronavirusepidemia on muistuttanut, miten vahingollista väärä tai vääristelevä tieto voi olla jopa terveyden kannalta. Disinformaatiota ja vihapuhetta käytetään muokkaamaan mielipiteitä. Niiden avulla pyritään vaikuttamaan äänestämiseen, hiljentämään toimittajia, tutkijoita ja aktivisteja sekä lietsomaan epäluuloja ja vihaa vähemmistöjä kohtaan.

Mikä alal­la­si ins­pi­roi si­nua eri­tyi­ses­ti juu­ri nyt?

Disinformaatioon ei ole yhtä ratkaisua, ja siksi on tärkeää tutkia erilaisia strategioita sen torjumiseen. Yksi kiinnostava kysymys tällä hetkellä on se, miten julkisessa keskustelussa määritellään media-alustojen vastuu erilaisissa kulttuurisissa konteksteissa ja miten päätöksentekijät ja kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat eri maissa pyrkineet saamaan alustoja ottamaan vastuuta niissä levitettävästä sisällöstä.

Mervi Pantti on viestinnän professori valtiotieteellisessä tiedekunnassa.

Katso Mervi Pantin uuden professorin juhlaluento 28.5.2021 YouTubessa.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.