Melankoliasta hurmioon: kirjallisuudella on keinonsa herättää tunteita

Professori Riikka Rossi tutkii, miten teksti saa lukijan tunnetasolla mukaansa.

Mitä tutkit?

Tutkin, kuinka kirjallisuus kuvaa ja herättää tunteita: miten kaunokirjalliset teokset lumoavat, järkyttävät tai mahdollistavat lukijalle empaattisen toisen asemaan asettumisen tekstin välityksellä? Olen erityisesti kiinnostunut tekstien ominaispiirteiden ja havaittujen tunnevaikutusten suhteesta. Miten syntyy tekstin melankolinen, nostalginen tai hurmioitunut tunnelma, tai mitkä tyylin ja kerronnan ominaisuudet voivat lisätä tai viivästyttää lukijan empaattista roolinottoa?

Tarkastelen tunteita erityisesti suomalaisen kirjallisuuden valossa. Kirjalliset tekstit voivat sanallistaa historian kokemusta, kuvata ja luoda tunneyhteisöjä.

Olen tutkinut myös pohjoiseen elinympäristöön kytkeytyviä tunteita ja kulttuurisia tunnekäsityksiä suomalaisen kirjallisuuden näkökulmasta. Lisäksi olen kiinnostunut uusien menetelmien kehittämisestä tekstien ja tunteiden tutkimukseen.

Mihin ja miten tutkimuksesi aihe vaikuttaa? 

Kirjallisuuden ja tunteiden tutkimus voi lisätä ymmärrystä siitä, mitä tunteet ovat ja mitä ne tekevät yhteiskunnissa.

Olen tutkinut realismin ja naturalismin kirjailijoita, kuten Juhani Ahon, Minna Canthin, Maria Jotunin ja F. E. Sillanpään teoksia, jotka avaavat näkökulmia tunteiden historiaan. Monet suomalaiset kirjailijat ovat kuvanneet haavoittuvassa asemassa olevien kokemusta ja tehneet näkyväksi ylisukupolvisia tunnerakenteita. On kirjoitettu nälkävuosista, sisällissodasta ja toisen maailmansodan kokemuksista.

Kaunokirjallisuus on tulkintaa todellisuudesta, mutta fiktio voi kuvata vaikeitakin ja muuten vaikeasti ilmaistavia tunteita. Teorian ja menetelmien kehittäminen tuottaa työkaluja laajemmin tunteiden tutkimukseen ja auttaa ymmärtämään, kuinka tunteita välitetään ja herätetään teksteissä.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt? 

Kirjallisuuden ja tunteiden tutkimus on monitieteinen tutkimusalue, jossa tieteiden välinen yhteistyö voi tuottaa kiinnostavia tuloksia. Tutkimme esimerkiksi vuorovaikutuksen merkitystä lukijan empatiaan ja olemme kehittäneet tähän soveltuvaa menetelmää.

Tutkin parhaillaan tekstin äänteellisten piirteiden ja tunnevaikutusten suhdetta hyödyntämällä laskennallista tutkimusta. Kirjallisuushistoriotsijana minua inspiroi, kuinka tunnevaikutusten tutkimus voi tuottaa uutta tietoa kirjallisten lajien ja tyylien merkityksestä ja historiallisista tehtävistä.

 

Riikka Rossi on kotimaisen kirjallisuuden professori humanistisessa tiedekunnassa. 

Tutustu muihin uusiin professoreihin.