Yhdentoista korkeakoulun tuottamat kestävyys- ja ilmastokurssit yhdestä paikasta

Climate University -korkeakouluverkosto tarjoaa monipuolista verkko-opetusta ilmastonmuutoksesta ja kestävyydestä. Kurssien materiaalit ovat kaikille avoimia, ja avointen yliopistojen kautta kursseille voi osallistua kuka tahansa.

Helsingin yliopiston ilmakehätieteiden tutkijatohtori Laura Riuttanen on kahden vuoden ajan kehittänyt yhteistyötahojensa kanssa Climate Universitya, 11 korkeakoulun verkostoa ja sen opetustarjontaa.

Urakan hedelmät ovat nyt kaikkien saatavilla yhdellä sivustolla. Climate University nostaa ilmastonmuutos- ja kestävyysopetuksen maailmanlaajuisesti uudelle tasolle etenkin monitieteisellä lähestymistavallaan.

– Kurssiemme sisällöt on hiottu lukuisissa monitieteisissä työpajoissa ja kymmenien eri tutkimusalojen asiantuntijoiden yhteisvoimin, Laura Riuttanen kertoo.

Monet kurssit myös vedetään yhteistyössä usean korkeakoulun kesken ja useamman eri alan opettajan voimin.

– Ilmastonmuutos ja kestävyys ovat niin monimutkaisia haasteita, ettei niitä ratkota vain ilmastotutkijoiden voimin. Eri alojen tietojen ja taitojen yhteen vetämistä on kaivattu kipeästi.

Opiskelukaveri Islannista

Climate Universityn kurssit ovat avoimia ja sopivat ilmastonmuutos- ja kestävyysaiheesta kiinnostuneille opettajille, korkeakouluopiskelijoille ja jo työelämässä vaikuttaville. 

Useat Climate Universityn kursseista voi suorittaa MOOC-verkkokursseina milloin itselle sopii. Näistä suorituksista saa todistukseksi MOOC-sertifikaatin. MOOC tulee sanoista massive open online course ja tarkoittaa suurille massoille sopivia verkkokursseja. 

– Jos kursseista haluaa opintopisteitä, opiskelijan tulee ilmoittautua verkoston jonkin korkeakoulun tai Avoimen yliopiston järjestämille Climate University -kursseille. Ne suoritetaan tiettyinä aikoina, ja kurssien vastuuopettajat määrittelevät ja arvioivat vaaditut suoritukset. Opettajat myös tarjoavat näillä kursseilla etätehtävien lisäksi reaaliaikaista opetusta. 

Monilla kursseilla tehdään pienryhmätöitä. Niillä opiskelijat jaetaan taustoiltaan mahdollisimman monipuolisiin ryhmiin. 

– Yhteispohjoismaisella Ilmasto.nyt -kurssillamme samassa ryhmässä voi istua suomalainen kestävyysjohtaja, islantilainen maatalousyliopiston opiskelija, Helsingin yliopiston filosofian maisteri ja Lundin yliopiston fysiikan opiskelija, Riuttanen havainnollistaa. 

Ilmastokurssi myös lukioon 

Opettajat saavat hyödyntää Climate Universityn verkko-opetusmateriaalia vapaasti. Kaikkiin materiaaleihin sisältyy opettajan opas, jossa neuvotaan, miten opetuksen voi järjestää, miten eri tehtävätyyppejä voi hyödyntää ja miten arvioida suorituksia, Riuttanen kertoo. 

– Verkostoomme mahtuu lisää yliopistoja, korkeakouluja ja ammattikorkeakouluja. CC-BY-SA -lisenssillä voimme luoda tulokaskorkeakoululle oman kurssikopioalustan omine vastuuhenkilöineen. 

Korkeakouluopetuksen lisäksi Climate Universitysta löytyy lukiolaisille sopiva peruskurssi ilmastonmuutoksesta. Lukiolaisen Ilmasto.nyt -kurssia voi käyttää sellaisenaan lukiossa, mutta sitä voi myös hyödyntää kurkistuskurssina korkeakouluopintoihin, Riuttanen vinkkaa. 

– Lukioilla on uudessa opetussuunnitelmassa velvoite korkeakouluyhteistyöhön, ja siihen minusta tämä kurssi sopii hyvin. Kurssin tiimoilta omaan kumppaniyliopistoon voi järjestää tutkijavierailuja ja -haastatteluja tai laboratorio- ja tutkimusasemakäyntejä. Järjestämme myös koulutusta opettajille materiaalin käyttöön lukio-opetuksessa. 

Mikä on Climate University

Laura Riuttanen esittelee Climate Universityn oheisessa videossa englanniksi.

Climate Universityn verkkokursseja 

Kestävyys.nyt on kestävyyden perusteiden kurssi. Kurssilla käsitellään kestävää kehitystä ekologisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta sekä tutkitaan kestävyyden eettisiä ulottuvuuksia. Ei vaadi ennakkotietoja. Tulossa myös englanniksi keväällä 2021. Seuraava kurssi alkaa maaliskuussa 2021. 

Ilmasto.nyt on kurssi ilmastonmuutoksen perusteista. Ei vaadi ennakkotietoja. Saatavilla myös englanniksi. Kurssia voi opiskella ainakin kymmenessä korkeakoulussa Suomessa. Keväällä 2021 kurssia voi opiskella ainakin Aalto-yliopistossa. 

Kiertotalous.nyt Tutustutaan kiertotalouden perusteisiin ja kiertotalouteen keinona vähentää nykyistä resurssien liikakulutusta. Ei vaadi ennakkotietoja. Saatavilla myös englanniksi. 3 opintopisteen versio jatkuvasti suoritettavissa. 

SystemsChange.now perehdyttää systeemiseen ajatteluun ja siihen, miksi tarvitsemme systeemistä ajattelua isoihin globaaleihin haasteisiin vastataksemme. Jatkokurssi, jolle vaaditaan suoritetuiksi Ilmasto.nyt ja Kestävyys.nyt -kurssit, tai vastaavat tiedot. Seuraava kurssi alkaa tammikuussa 2021.

Solutions.now -kurssilla opiskelijat ratkaisevat konkreettisia työelämäkumppaneilta tulleita ilmastonmuutos- tai kestävyyshaasteita. Työelämäkumppaneina pilottikurssilla olivat Vantaan kaupunki, Micropolis, St1, Partioaitta, CGI, Useless, Esri Finland ja Neste. Seuraava kurssi alkaa maaliskuussa 2021.

Ilmastoviestinnän perusteet. Jatkokurssi, jolle vaaditaan suoritus Ilmasto.nyt -kurssista tai vastaavat tiedot. ClimateComms.now tulossa myös englanniksi keväällä 2021. 

Statistical tools for climate and atmospheric science. Maisteritason jatkokurssi. Aiempana vaatimuksena Ilmasto.nyt -kurssi tai vastaavat tiedot. Kurssilla tutkitaan avointa ilmasto- ja ilmakehädataa ja selvitetään, miten tätä dataa käsitellään erilaisilla tilastollisilla menetelmillä. Seuraava kurssi alkaa tammikuussa 2021. 

Leadership for Sustainable Change -kurssilla opitaan tapoja, joilla muuttaa oman organisaationsa toimintatapoja kestävämmiksi. Sopii korkeakouluopiskelijoille ja työelämässä jo vaikuttaville. Seuraava kurssi alkaa tammikuussa 2021. 

Lukiolaisen Ilmasto.nyt Lukiotasolle tuotu versio korkeakoulujen suositusta Ilmasto.nyt-kurssista. Seuraava kurssi keväällä 2021 tutustumiskurssina Helsingin yliopistossa. 

Katso lisää: Climate University

Ilmakehätieteiden opinnot Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa

Kestävyysoppia suoraan työelämään

Helsingin yliopiston Kestävyys organisaation voimavarana on monitieteinen, eri osioista koostuva koulutuskokonaisuus. Se on suunnattu johtotehtävissä oleville ihmisille, jotka saavat koulutuksen avulla lisää työkaluja ohjata omaa organisaatiotaan kestävän kehityksen suuntaan.

Koulutuskokonaisuudessa kestävyyttä käsitellään monitieteisesti, ja koulutukseen voi yhdistää monia Climate Universityn verkkokoulutuksia avoimessa yliopistossa.

Katso lisää:  Kestävyys organisaation voimavaraksi -koulutuskokonaisuuden verkkokoulutukset

Ilmastonmuutoksen opetuksen jalkauttaminen lukioihin

HY+ järjestää opettajille koulutuksen Lukiolaisen Ilmasto.nyt –kurssin käyttöön opetuksessa. Ensimmäinen koulutus alkaa tammikuussa 2021. Lue lisää ja ilmoittaudu.