Taidot ja taiteet ovat avainroolissa jokaisen kasvussa

Professori Lauri Väkevä edistää taito- ja taidekasvatuksen merkityksen tunnistamista suomalaisessa yhteiskunnassa.

Mitä tutkit?

Tutkin ensisijaisesti taito- ja taidekasvatuksen filosofisia ja teoreettisia lähtökohtia. Olen erityisen kiinnostunut taiteiden merkityksestä yhteiskunnassa. Tutkimukseni on myös suuntautunut kasvatusfilosofiaan, populaarikulttuuriin ja digitaalisiin oppimisympäristöihin.

Mihin ja miten tutkimuksesi aihe vaikuttaa?

Toivon että tutkimukseni vaikuttaa siihen, että taito- ja taidekasvatuksen merkitys tunnistetaan aiempaa paremmin suomalaisessa yhteiskunnassa. Taidoilla ja taiteilla on avainrooli jokaisen ihmisen oppimisessa ja kasvussa. Tämän roolin tunnistaminen auttaa kehittämään suomalaista koulutusta ja edesauttaa sen vaikuttavuutta ja kestävyyttä.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Akateemisten raja-aitojen kaatuminen ja tutkimusalojen välinen yhteistyö! Opettajankoulutus tarjoaa tärkeän foorumin monialaisuudelle sekä tutkimuksessa että korkeakoulutuksessa. On myös hienoa, että tänä globaalien ongelmien aikakautena nuoret etsivät omia yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanaviaan ja osaavat tarkastella koulutukseen liittyviä kysymyksiä kriittisesti.

 

Lauri Väkevä on taito- ja taideaineiden didaktiikan professori kasvatustieteellisessä tiedekunnassa.   

Tutustu muihin uusiin professoreihin.