Opetuksen juhlavuosi nostaa opettajat keskiöön: ”Tuodaan opetuksen ilo takaisin!”

Helsingin yliopistossa vietetään lukuvuonna 2022–2023 opetuksen teemavuotta. Vuosi juhlistaa opettajia ja nostaa esiin opettajuuden merkitystä monelta eri kantilta.

Suunnitteilla on tapahtumia ja keskusteluja muun muassa hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen sekä yliopisto-opetuksen tulevaisuuteen liittyen.

Opetuksesta vastaavan vararehtorin Kai Nordlundin mukaan opetusta on yliopistoyhteisössä arvostettu aina, mutta viime vuosien koettelemukset ovat vahvistaneet tätä entisestään.

– Opettaminen on tärkeää ja merkityksellistä työtä ja toimintamme keskiössä. Opettajamme ovat oman alansa huippuja ja opetustyön rinnalla tutkijoita. Opetus ja tutkimus täydentävät toisiaan, Nordlund painottaa.

Syksy tarjoaa uuden alun

Pandemia-aika on haastanut monella tapaa niin opiskelijat kuin opettajatkin. Syksyn myötä opiskelijoiden ja opettajien toivotaan palaavan kampuksille. Opetuksen toimialan kehitysjohtajan Susanna Niinistö-Sivurannan mukaan yliopiston henkilökunta on toiminut aktiivisesti opiskelijoiden houkuttelemiseksi takaisin kampuksille.

– Haluamme opiskelijat osaksi yhteisöä ja toivomme heidän saavan täysipainoisen kokemuksen opiskeluajastaan, hän toteaa.

Digitaalisuus on jatkossakin vahvasti osana opetusta.

– Opetus heijastaa yhteiskunnan muutoksia ja elää ajassa. On tärkeää pysyä digitaalisessa kehityksessä mukana, jotta opetus näyttäytyy opiskelijoillekin kiinnostavana ja ajankohtaisena, toteaa yliopistonlehtori, osastonjohtaja ja Opettajien akatemian jäsen Tiina Airaksinen.

Samalla on tarpeen nostaa esiin läsnäopetuksen merkitystä.

– Opettajaidentiteettiin kuuluu läsnä oleminen opiskelijan oppimisessa. Fyysinen kontakti opetuksessa ja ohjauksessa on korvaamatonta. Myös hiljaisen tiedon siirtäminen onnistuu paremmin läsnäopetuksessa, sanoo Airaksinen.

Yliopistopedagogiikan keskuksen (HYPEn) johtaja, professori Auli Toom toteaa, että opetuksessa ei ole paluuta entiseen. Päivänpolttavia kysymyksiä ovatkin, millaista yliopisto-opetus on tulevaisuudessa ja miten opettajat voivat parhaiten auttaa opiskelijoita oppimaan.

– Tämän teemavuoden avulla voimme edistää avointa keskustelua ja dialogia. Toivomme uusia keskustelunavauksia niin opettajilta, opintohallinnosta kuin akateemisilta johtajiltakin, Toom painottaa.

Opettajien akatemia täyttää 10 vuotta

Teemavuosi juhlistaa myös 10 vuotta täyttävää Opettajien akatemiaa. Se on kansainvälisestikin arvostettu monitieteinen verkosto, joka jakaa osaamistaan sekä toimii aktiivisesti oppimisen ja opetuksen kehittämiseksi yliopistossa.

– Helsingin yliopisto on edelläkävijä opetuksen kehittämisessä. Opettajien akatemia on herättänyt kiinnostusta ja arvostusta myös ulkomaisissa kollegoissamme, Tiina Airaksinen kertoo.

Valinta Opettajien akatemian jäseneksi on yliopiston korkein tunnustus opettajan opetusansioista ja oppineisuudesta opetuksessa. Akatemian tärkeimpiä tavoitteita on vahvistaa opetuksen arvostusta ja asemaa yliopistoyhteisössä.

– Haluamme nostaa opettamisen tutkimuksen rinnalle, samanarvoisena. Opettajat tekevät lukuvuodessa satoja tunteja opetukseen liittyviä työtehtäviä ja kouluttavat opiskelijoita toimimaan yhteiskunnassa ja ammattilaisina, Airaksinen toteaa.

– Eikä unohdeta opettamisen iloa! Toivomme sen nousevan taas pintaan näiden haastavien vuosien jälkeen. Olemme onnellisia ja ylpeitä, että saamme tehdä tätä työtä.