OP Ryhmä ja Helsingin yliopisto yhdistävät voimansa – uraauurtava tutkimus kartoittaa nuorten taloustaitoja

Nuorten talousosaamista koskeva barometri on Suomessa ensimmäinen laatuaan, ja sen tuloksia kuullaan jo kesällä 2024. Tavoitteena on tukea nuoria fiksussa rahankäytössä ja hillitä esimerkiksi ylivelkaantumista.

Nuorten taloustaidoista ei ole tehty Suomessa juurikaan tieteellistä tutkimusta. Nyt Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja finanssikonserni OP ovat yhdistäneet voimansa tilanteen korjaamiseksi. Oppilaitoksissa eri puolilla Suomea toteutetaan kyselytutkimus, joka kartoittaa ensimmäistä kertaa systemaattisesti 15–19-vuotiaiden talousosaamista – esimerkiksi sitä, minkälaisia rahankäyttöön liittyviä huolia teini-ikäisillä on, miten he suhtautuvat säästämiseen ja miten oman talouden hallinta arjessa sujuu.

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa merkittävää uutta tietoa yhteiskunnan tarpeisiin: tuloksia voivat hyödyntää esimerkiksi koulut, päättäjät ja rahoitusala. Uraauurtavaa projektia johtaa akatemiaprofessori Katariina Salmela-Aro Helsingin yliopistosta.

– Olemme todella iloisia yhteistyöstä, joka yhdistää kahden yliopiston ja ison finanssialan yrityksen osaamisen nuorten taloustaitojen parantamiseksi. Uskomme, että tutkimusyhteistyö OP Ryhmän kanssa tuottaa käytännönläheistä tietoa, jonka avulla pystymme kehittämään työkaluja nuorten taloudellisen hyvinvoinnin edistämiseen, Salmela-Aro kuvailee.

 

OP Ryhmän rahoittama kyselytutkimus toteutetaan peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa talven ja kevään 2024 aikana. Ensimmäiset tulokset julkistetaan kesäkuussa ja laajempi raportti syksyllä.

 

Nuorille tukea oman talouden hallintaan

OP Ryhmän osuuspankit ovat jo pitkään opettaneet taloustaitoja teini-ikäisille tekemällä oppilaitosvierailuja. Nyt konserni tahtoo ymmärtää entistä paremmin, minkälaista tukea nuoret tarvitsevat. OP:n henkilöstöjohtaja Hannakaisa Länsisalmi muistuttaa, että talousosaaminen on aikuistumisen kynnyksellä erittäin tärkeää, koska rahaa koskevilla päätöksillä voi olla kauaskantoisia seurauksia.

– Nuorten ylivelkaantuminen on viime vuosina lisääntynyt. Tahdomme pystyä ymmärtämään nuorten tilannetta ja auttamaan heitä mahdollisimman varhain, jotta he eivät joudu ikävään kierteeseen.

Helsingin ja Jyväskylän yliopistot valikoituivat kumppaneiksi, koska OP Ryhmä tahtoo kerätä aiheesta tarkkaa ja valtakunnallisesti merkittävää tietoa. Barometri on tarkoitus toistaa tasaisin väliajoin. Silloin nähdään trendejä ja pystytään arvioimaan, miten eri toimenpiteet vaikuttavat esimerkiksi nuorten käyttäytymiseen.

– Tieteellinen ote on tässä todella tärkeää, jotta tieto on luotettavaa, Länsisalmi toteaa.

Hänen mukaansa konserni aikoo hyödyntää tutkimustuloksia nuorten talousosaamista tukevien palvelujen kehittämisessä ja sen hahmottamisessa, mitä seikkoja oppilaitosvierailuilla kannattaa painottaa. OP Ryhmän ja yliopistojen barometri on tällä hetkellä ainoa teini-ikäisten taloustaitoihin keskittyvä tutkimus Suomessa.

 

Rahasta tarvitaan lisää avointa keskustelua

Barometrissa yhdistyvät kahden eri tieteenalan näkökulmat. Akatemiaprofessori Salmela-Aro tuo projektiin maailman huipputasolle yltävää kasvatustieteen osaamista Helsingin yliopistosta ja Jyväskylän yliopiston sosiologian professori Terhi-Anna Wilska puolestaan hyödyllisiä kulutustutkimuksen näkökulmia.

Teini-ikäisten taloustaitoja on tärkeää tutkia muun muassa siksi, että vanhempien sosioekonominen tausta periytyy. Talouden digitalisaatio on myös johtanut siihen, että nuoriin vaikutetaan verkossa monin tavoin ja ostopäätöksiä on helppo tehdä hetken mielijohteesta. Tällöin perustietojen merkitys korostuu.

– Taloudellinen osaaminen on yhteydessä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, Wilska muistuttaa.

Uusi barometri täydentää vuoden 2018 Pisa-tutkimuksesta saatuja tietoja ja asettuu vuoropuheluun koulutuksen tulevaisuutta kartoittavan Educa-lippulaivan kanssa. Tutkijat toivovat, että tutkimuksen tulokset kannustavat myös perheitä avoimeen, faktapohjaiseen keskusteluun rahasta – sitä tarvitaan, jotta nuoret saavat hyvät eväät elämän polulle.

– Taloustaidot ovat erittäin tärkeitä tulevaisuuden taitoja, Salmela-Aro kiteyttää.