Kaikki lähtee oppimisesta

Yliopistonlehtori Irina (Iryna) Herzonin mukaan hyvällä opetuksella on suuri yhteiskunnallinen merkitys. Herzonin alaa maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa on agroekologia. Hän kehittää jatkuvasti omaa opetustaan ja omistaa sille paljon aikaansa. Irina Herzon on yksi Opettajien akatemian uusista jäsenistä.

Irina Herzon opettaa muita, mutta on myös itse innokas opiskelija ja kertoo olleensa aina kiinnostunut oppimisesta ja psykologiasta. Tätä kautta on herännyt kiinnostus myös opettamisen syvempään tarkasteluun. Herzonin mukaan oppiminen ja opettaminen muodostavat kokonaisuuden, jossa toista ei ole ilman toista.

– Se on kuin kauppaa: ei voi myydä ellei joku osta. Joskus tuntuu, että opetetaan vain opettamisen vuoksi eikä siksi, että sillä olisi jotakin vaikutusta. Arvoa on myös lopputuloksella.

Herzon huomauttaa, että opettaminen on hyvä tapa oppia itsekin. Voidakseen kertoa jostakin toiselle selkeästi, on asia täytynyt selvittää ensin itselleen. Herzon kannustaa siksi myös opiskelijoita opettamaan toisiaan.

Suomalainen oppimiskulttuuri kannustaa ajattelemaan itse

Tullessaan Suomeen parikymmentä vuotta sitten ukrainalaislähtöinen Herzon ilahtui: kotimaassa opetus oli ollut autoritääristä, kun taas Suomessa opiskelijoita kannustettiin ajattelemaan itse.

– Suomen erilainen oppimiskulttuuri oli aikamoinen positiivinen shokki minulle. Tämä oppimiskulttuuri opettaa ottamaan vastuuta, tekemään aloitteita ja ajattelemaan itse kriittisesti. Sillä on suuri merkitys yhteiskunnalle, sillä kaikki lähtee oppimisesta. Ymmärrän asian tärkeyden omaa taustaani vasten ja siksi myös annan sille paljon, Herzon kertoo.

Vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa palkitsee

Irina Herzon kerää kollegoilta ja opiskelijoilta palautetta ja kehittää omaa opetustaan sen pohjalta jatkuvasti. Hän on työstänyt oppimateriaaleja itse ja yhdessä kollegoiden kanssa ja jakaa niitä ja hyviä käytäntöjä eteenpäin.

Herzon myöntää, että hyvä opetus ja sen valmistelu vievät paljon aikaa ja resursseja. Erityisesti luokkahuoneesta ulos lähteminen, jota hän pitää tärkeänä, vaatii runsaasti suunnittelua. Asiasta innostuneiden kollegoiden tuki auttaa kuitenkin jaksamaan:

– Kysyn usein kollegoilta mielipidettä, miten jotakin asiaa kannattaisi lähestyä. Myös uusien kurssien kehittämisessä testaan ajatuksia kollegoilla ja opiskelijoilla. Ja jos tulee onnistuminen, niin sekin on mukavaa jakaa yhdessä.

Myös vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa on Herzonille tärkeä voimavara:

– Se on kaikkein palkitsevin asia opettamisessa. Opiskelijoiden kanssa on mahtavaa olla yhdessä. Kun heille antaa vapauttaa tehdä työtä aidosti yhdessä hyvin suunnitellun polun varrella, he kukoistavat.

Toiveissa ilmiöiden ja aitojen haasteiden ympärille rakennettua opetusta

Irina Herzon näkee tärkeänä yliopiston säilymisen riippumattomana instituutiona jatkossakin. Tällöin voidaan turvata se, että kriittiselle ajattelulle jää sijaa.

– Riippumatta siitä, mihin suuntaan opiskelijat yliopistosta lähtevät, on kriittinen ajattelu tärkeää. Myös avoimuus sekä rohkeus tehdä virheitä ja toimia niiden pohjalta ovat kaikille tarpeellisia taitoja, joiden arvo vain kasvaa tulevaisuudessa, Herzon alleviivaa.

Tulevaisuudessa hän haluaisi myös rakentaa yliopisto-opetusta entistä enemmän ilmiöiden varaan. Oppiaineiden välistä jakoa hän pitää keinotekoisena. Herzonin mukaan tarvitaankin aitojen haasteiden ympärille rakennettuja maisteriohjelmia.

Tämän kaiken lisäksi on hänen mukaansa tärkeää säilyttää innostus oppimiseen ja nähdä arvokkaana myös itse oppimisen prosessi.

– Oppiminen on kivaa ja arvokasta, ei vain pakollinen suoritus, Herzon muistuttaa.

Mikä on Opettajien akatemia?

Opettajien akatemia on maassamme ainutlaatuinen yliopiston huippuopettajien verkosto. Akatemian tavoitteena on vahvistaa opetuksen arvostusta ja asemaa yliopistoyhteisössä sekä mahdollistaa meritoituminen ja palkitseminen myös opetusansioiden perusteella. Panostamalla opettajiin panostetaan myös opiskelijoihin ja oppimisen laatuun. Valinta Opettajien akatemian jäseneksi on tunnustus opettajan opetusansioista ja oppineisuudesta opetuksessa. 

Opettajien akatemian jäsenet muodostavat monitieteisen verkoston, joka jakaa osaamistaan sekä toimii aktiivisesti oppimisen ja opetuksen kehittämiseksi yliopistossa. Opettajien akatemian jäsenet kokoontuvat säännöllisesti lukuvuoden aikana jakamaan pedagogisia innovaatioitaan, tutustumaan eri yksiköiden opetuksen ja oppimisen kehittämisideoihin sekä edistämään tärkeäksi koettuja asioita yhdessä.