Helsingin yliopisto alkaa kouluttaa sote-osaajia uudessa maisteriohjelmassa

Ainutlaatuinen ohjelma yhdistää sosiaali- ja terveystieteen ja vastaa yhteiskunnan tarpeeseen alan osaajista.

Helsingin yliopistossa alkaa vuoden 2020 syyslukukaudella jo toista kertaa uusi sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelma, joka yhdistää kaksi tieteenalaa, sosiaali- ja terveystieteen.

Perustamisen kimmokkeena on Suomessa käynnissä oleva sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus, jonka tavoite on tarjota kansalaisille palveluita tasavertaisesti ja helposti: sosiaali- ja terveysongelmat limittyvät usein yhteen, joten niitä on järkevää tarkastella yhtenä kokonaisuutena.

– Sosiaali- ja terveyssektori ovat kehittyneet pitkään erikseen. Tällä koulutuksella haluamme toteuttaa integraatiota, tulevan ohjelman johtaja, professori Heikki Hiilamo sanoo.

Hänen mukaansa uusi koulutus ei ole vaarassa, vaikka sote-uudistus ei toteutuisi, koska sosiaali- ja terveyspalveluiden intregraatio on toteutumassa jo ilman valtakunnallista hallintouudistusta.  

Järjestelmien johtamista ja kehittämistä

Sote-alan koulutusta on ollut eri oppilaitoksissa pitkään, mutta vastaavaa yliopistollista kahden tiedekunnan järjestämää sote-tutkimukseen ja johtamiseen keskittyvää pakettia ei löydy Suomesta muualta.

Uusi maisteriohjelma antaa valmiudet toimia sote-alan asiantuntija-, johto- ja suunnittelutehtävissä, ja opinnoissa tarkastellaan sote-kysymystä yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Myös oikeudenmukaisuuden näkökulma on vahvasti mukana.

– Terveyserojen tutkimus on Helsingin yliopistossa maailman huippua, ja tätä aiomme hyödyntää koulutuksessa, Hiilamo kertoo.

Maisterikoulutuksen johtamisopinnot keskittyvät lähinnä järjestelmien johtamiseen ja kehittämiseen. Esimerkiksi organisaatioiden johtajiksi maisteriohjelma ei suoraan kouluta.

– Kärkiajatuksena on tavoitteellinen johtaminen ja hyvinvoinnin edistäminen, Hiilamo sanoo.  

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Uudenmaan alueen toimijoiden kanssa, ja muun muassa sitä kautta maisteriohjelmalla on vahva yhteys työelämään.

Hiilamo odottaa kahden tieteenalan yhteistyön tuottavan myös uusia tutkimusavauksia.

Opintoihin otetaan 30 opiskelijaa

Uusi maisteriohjelma yhdistää kaksi tieteenalaa, sosiaali- ja terveystieteen, joten opiskelijan ei tarvitse välttämättä enää suorittaa kahta erillistä tutkintoa. Ohjelmasta valmistutaan valtiotieteen maisteriksi.

Opinnot koostuvat sote-johtamisen ja sote-palveluiden kursseista, joita ovat muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmät ja tuotantomallit, sosiaali- ja terveystieteiden moniammatillinen yhteistyö, sosiaali- ja terveystaloustiede, terveys- ja hyvinvointierot ja strategiat niiden kaventamiseksi, ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut ja yhtenäiset palveluketjut ja kuntoutus.

Syksyllä 2020 alkavaan koulutukseen haetaan edellisenä keväänä. Maisteriohjelmaan otetaan 30 opiskelijaa, joista noin puolet tulee sosiaalialalta ja puolet lääke- ja terveysalalta.  Ohjelma on laajuudeltaan 120 opintopistettä, ja opintoihin hakevilla pitää olla kanditason tutkinto suoritettuna.

– Tämä on varmasti kiinnostava vaihtoehto, odotamme vähintään 100 hakijaa, toteaa koulutuksesta vastaava varadekaani Ullamaija Seppälä valtiotieteellisestä tiedekunnasta.

Valmiudet asiantuntija- ja johtotehtäviin

Maisteriohjelma antaa valmiudet toimia sote-järjestäjien asiantuntija- ja johtotehtävissä, yksityisten ja julkisten sote-tuottajien suunnittelu- ja johtotehtävissä, alueellisten sote-tuottajien organisaatioissa, ministeriöissä ja asiantuntijalaitoksissa sekä kolmannen sektorin järjestöissä.

Pääosin suomenkielinen kaksivuotinen koulutusohjelma pätevöittää myös hyvinvointipalvelujen tutkija- ja kehittäjätehtäviin.

– Tämä poikkeaa muista alan koulutuksista esimerkiksi siinä, että opiskelija pystyy hahmottamaan sekä sosiaali- että terveysalan palveluketjut kokonaisuudessaan ja osaa opintojen jälkeen hyödyntää tutkimusta kriittisesti, Seppälä sanoo.

Hän muistuttaa, että sellaista terveys- tai hoitotieteen maisterikoulutusta, joka sopisi tämän sote-alan kandidaateille ja tietyin varauksin myös sairaanhoitajille, ei ole ollut tarjolla Helsingin yliopistossa.

– Uudella maisteriohjelmalla pyritään paikkaamaan myös tätä tarvetta, Seppälä toteaa.  

”Sote-maisterit eivät ole tarvittavan laaja-alaisia ilman lääketieteen osaamista”

Suomessa on käynnissä merkittävä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, jonka tavoite on luoda asiakaslähtöisiä, helposti ja tasavertaisesti saavutettavia palveluita. Uudistus edellyttää toimintamallien muuttamista ja moniammatillista osaamista, toteaa Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan professori Kari Reijula.

– Näen sote-uudistuksen lääkärinä esimerkiksi niin, että vanhuspotilaan ongelmia terveyden osaamisella lääkäri ei voi tyhjentävästi yksin auttaa. Apuun on saatava lääketieteen ja terveyden lisäksi sosiaalipuolen osaamista samalta luukulta, saman organisaation sisältä. Potilaan vaiva on jatkossa pystyttävä hoitamaan yhden organisaation sisällä, Reijula sanoo.

– Tätä ei mielestäni ole riittävästi valmisteltu vielä tässä vaiheessa uudistusta. Lisäksi jonkun tulee osata johtaa näitä prosesseja. Sote-maisterit ovat yksi tällainen ammattilaisten ryhmä, Reijula jatkaa.

Uudistusta jatkettava monialaisuuden nimissä

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on suurin alan tiedekunta Suomessa. Noin 40 prosenttia maan erikoislääkäreistä valmistuu tästä tiedekunnasta. Tiedekunta on hiljattain uudistanut opetusohjelmansa lääketieteen peruskoulutuksessa.

Reijulan mukaan uudistusta on jatkettava, koska sote-uudistus tulee edellyttämään entistä innovatiivisempia uudistuksia koulutuksessa.

– Lääkärillä on omat erityisosaamisalueensa, ja hän tarvitsee asiakkaan tarpeiden ratkaisemiseen jatkossa myös muiden asiantuntijoiden osaamista.

Myös lääketieteellisen tiedekunnan on tarjottava omaa osaamistaan sote-maistereiden kouluttamisessa.

– Ilman lääketieteen uudistuvaa osaamista tulevat maisterit eivät ole tarvittavan laaja-alaisia ja ammattitaitoisia, Reijula sanoo.

Osaaminen pääsee arviointiin

Reijulan mukaan on tärkeää, että Helsingin yliopisto maan suurimpana yliopistona tarjoaa tällaista koulutusta. Samalla lääketieteellinen tiedekunta joutuu arvioimaan oman osaamisensa nykytilaa.

– On välttämätöntä vastata asiakkaiden tarpeisiin monialaisesti, kokonaisvaltaisesti ja tehokkaasti.

– Samalla pitää luoda uusia toimintamalleja ja työkaluja sekä tutkivalla työotteella arvioida palvelujärjestelmän kehittymistä maassa. Onneksi tiedekuntamme on edelläkävijä sote-uudistuksessa, Reijula toteaa.

Hae opiskelijaksi Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelmaan

Monialaista opetusta tarjoava sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelma yhdistää opetuksessaan sosiaalitieteet ja terveystieteet, kouluttaen opiskelijoita molempien alojen asiantuntijaksi.

Kevään yhteishakuaika on 18.3.—1.4.2020.

Lisätietoa koulutusohjelmasta sekä kevään 2020 hakujen valintaperusteet ja hakuohjeet löydät koulutusohjelman sivulta.