Globaali vaikuttaja – yhdessä

Helsingin yliopiston tärkeä tavoite lähivuosina on kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden määrän lisääminen yliopistoyhteisössämme. Kansainväliset opiskelijat tuovat yliopiston tutkimukseen ja opetukseen sekä koko yhteiskuntaan tuoreita näkökulmia ja ideoita.

Helsingin yliopisto on maineikas tutkimusintensiivinen yliopisto, joka on viime vuosien aikana uudistanut täysin koulutusohjelmansa. Uusien koulutusohjelmien suunnittelussa on erityisesti kiinnitetty huomiota monitieteisyyteen, laadukkaisiin digitalisaatiota hyödyntäviin opetusmenetelmiin, yhteisöllisyyden edistämiseen ja työelämävalmiuksien kehittämiseen tiivistämällä yhteyksiä työelämään opintojen aikana.

Helsingin yliopisto tarjoaa nyt englanninkielistä opetusta 35:ssa kansainvälisessä maisteriohjelmassa. Englanninkieliset maisteriohjelmat muodostavat monipuolisen kokonaisuuden elintarviketieteistä maantieteeseen, tietojenkäsittelytieteestä kasvibiologiaan, materiaalitutkimuksesta kemiaan ja molekyylitieteiseen sekä translationaalisesta lääketieteestä kulttuurienväliseen kohtaamiseen ja kansainväliseen oikeuteen.

Lahjakkaiden EU:n ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden opiskelua tukemaan on rakennettu oma apurahaohjelma.

Opiskelijayhteisön kansainvälistyminen on eduksi myös suomalaisille opiskelijoille. Akateemisiin työelämätaitoihin kuuluu toimiminen monikulttuurisessa yhteisössä. Vuorovaikutus eri puolilta maailmaa tulevien opiskelijoiden kanssa laajentaa opiskelijoiden näkökulmia ja lisää heidän ymmärrystään globaaleista haasteista, joita voidaan tieteen ja tutkimuksen avulla ratkaista.

Helsingin yliopiston kansainvälisiin maisteriohjelmiin lukuvuodeksi 2018-2019 tuli yhteensä 2 946 hakemusta, mikä on 83 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. EU- ja Eta-maiden ulkopuolisten hakijoiden prosenttiosuus oli 58. Suomalaisten osuus oli 28 prosenttia.

Hakemuksia tuli 127 maasta. Myös apurahoja haettiin runsaasti. 84 prosenttia lukuvuosimaksuvelvollisista hakijoista haki apurahaa Helsingin yliopistosta.

Helsingin yliopiston tärkeä tavoite lähivuosina on kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden määrän lisääminen yliopistoyhteisössämme. Näyttää siltä, että yliopiston uudet kansainväliset maisteriohjelmat tukevat tämän tavoitteen saavuttamista erinomaisesti.

Haluatko olla mukana muuttamassa maailmaa yhdessä opiskelijoiden kanssa? Lahjoitus Helsingin yliopiston Kansainvälisten maisteriohjelmien stipendirahastoon auttaa avaamaan yhä useammalle lahjakkaalle opiskelijalle ovet yliopistoon. Sinun lahjoituksesi tuo nuoret, motivoituneet opiskelijat Helsinkiin ja auttaa heitä työskentelemään globaalien haasteiden ratkaisemiseksi.