Palkittu peli kehittää diagrammien kriittistä lukutaitoa

Helsingin yliopiston maantieteilijät olivat mukana voittamassa ensimmäistä palkintoa oppimispelien Games and Learning Alliance -konferenssissa (GALA) 2022 Tampereella 30.11.2022. CRITICAL-konsortion tiimi voitti MediaWatch-pelillään akateemisten oppimispelien kategorian.

Voittajatiimin maantieteilijät suunnittelivat oppimispelin pelimaailman – pienen saaren – ja sinne kyliä, jotka kinastelevat keskenään median ja valeuutisten välityksellä. MediaWatch on kriittistä lukemista tukeva oppimispeli. MediaWatch-pelin ensimmäisen tehtäväkokonaisuuden tarkoituksena on tukea pelaajien diagrammien lukutaitoa. Pelissä keskitytään erityisesti harhaanjohtavien diagrammien tulkintaan.

Maantieteen rooli oppimispelissä on vahva. Ensinnäkin oppimispelin kaikki tehtävät liittyvät fantasiasaarella tapahtuviin maantieteellisiin ilmiöihin ja prosesseihin kuten esimerkiksi kylien väliseen kaupankäyntiin, matkailuun ja liikenteeseen kylien välillä, luonnonmullistuksiin ja katastrofeihin sekä saarella ilmeneviin ympäristöongelmiin. Meidän maailmamme ilmiöt siis tapahtuvat pienen pienellä Sahramaon saarella. Toinen syy maantieteen merkittävään rooliin on se, että diagrammit ovat oleellinen osa mm. yläkoulun ja lukion maantieteen opetuksessa opetettavaa geomediaa – eli erilaisia maantieteellisen tiedon esittämisen muotoja kuten mm. kartat, paikkatieto sekä maiden tai alueiden tilastotietoa sisältävät diagrammit – kuten voittaneessa MediaWatch-pelissä.

Pelimaailman ja sen maantieteelliset ilmiöt on ideoinut ja diagrammit laatinut Helsingin yliopiston  maantieteen maisteriohjelman opiskelija ja hankkeen tutkimusavustaja Michaela Söderholm.

Games and Learning Alliance -konferenssissa (GALA) Palkittu peli on kehitetty professori Kristian Kiilin (Tampereen yliopisto) johtamassa CRITICAL-konsortiossa. Helsingin maantieteilijöistä voittajatiimissä oli Mikaela Söderholmin lisäksi  yliopistonlehtori Petteri Muukkonen.

Pelin löydät CRITICAL:n kotisivuilta ja se on ilman tunnuksia vapaasti pelattavissa nettiselaimella.

Peliä on kehitetty Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoituksella. Muukkosen työskentelyä on lisäksi tukenut Helsingin yliopiston Opettajien akatemia.