Maantieteen maisteriohjelma
Saadessasi suoritusoikeuden alempaan korkeakoulututkintoon saat automaattisesti oikeuden suorittaa myös filosofian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa. Kanditutkinnon suoritettuasi voit jatkaa maisterivaiheen opintoihin maantieteen maisteriohjelmassa.

Saadessasi suoritusoikeuden alempaan korkeakoulututkintoon saat automaattisesti oikeuden suorittaa myös filosofian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa. Kanditutkinnon suoritettuasi voit jatkaa maisterivaiheen opintoihin maantieteen maisteriohjelmassa.

Maantieteen maisteriohjelmassa erikoistutaan johonkin kolmesta opintosuunnasta:

  • luonnonmaantiede
  • ihmis- ja kaupunkimaantiede ja alueellinen suunnittelu
  • geoinformatiikka

Lue lisää maantieteen maisteriohjelman omilta sivuilta!

 

Halutessasi voit kanditutkinnon suoritettuasi hakea maisteriohjelmaan myös muualle Suomeen tai ulkomaille. Kandiohjelman opinnot vaikuttavat maisteriohjelmaan hakeutumiseen, sillä osa maisteriohjelmista määrittelee, että tiettyjen opintojen tulee olla suoritettuna kanditutkinnossa. Osaan maisteriohjelmista on erillinen haku.