Mikä on digivälineiden rooli koulussa ja oppimisessa?

Professori Kalle Juuti tutkii yhteistyössä koulujen ja opettajien kanssa digitaalisten välineiden käyttöön liittyvää oppimista. Luokkahuoneessa toteutettavat opetuskokeilut auttavat myös opettajia ja koulutuspolitiikan päättäjiä opetuksen suunnittelussa.

Mitä tutkit?

Tutkimukseni kohdistuu siihen, millainen rooli digitaalisilla välineillä on koulussa. Erityisesti minua kiinnostaa se, miten eri alojen ammattilaisten käyttämiä digitaalisia välineitä ja käytänteitä voidaan tuoda yleissivistävän koulun eri oppiaineiden opetukseen – millaista oppiminen on, kun lapset ja nuoret pääsevät luomaan uutta käyttämällä digitaalisia välineitä. Näiden ilmiöiden tutkiminen edellyttää uusien oppimisen ilmiöiden luomista kumppanuudessa opettajien kanssa.

Tutkin oppimista todellisissa luokkatilanteissa. Suunnittelemme yhdessä opettajien kanssa opetuskokeiluita, joissa oppilaat pääsevät uusien digitaalisten käytänteiden äärelle.

Mihin ja miten tutkimuksesi aihe vaikuttaa?

Koulun ja opetuksen kehittäminen on haastavaa. Kaikki ovat olleet koulussa, ja kaikilla on vahvoja tunteita ja näkemyksiä opetuksesta. Siksi tarvitaan luokkahuonetutkimusta.

Luokkahuonetutkimus syventää teoreettista ymmärrystä digitaalisten välineiden roolista oppimisessa. Se auttaa opettajia ja koulutuspolitiikan päättäjiä opetuksen suunnittelussa ja koulutuksen tavoitteiden asettamiseen.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Parasta on nähdä lasten ja nuorten innostus, kun he pääsevät tekemään sellaista, mitä he eivät ehkä olisi uskoneet pääsevänsä tekemään.

Tutkimushankkeissa oppilaat ovat tehneet esimerkiksi kestävyyskeksintöjen konsepteja, digitaalisen kuvataiteen teoksia tai luonnontieteellisen ilmiön selitysmalleja.

Opetuskokeiluiden suunnittelu sekä opetuksen ja oppimisen tutkimus opettajien kanssa muistuttavat, että tutkimusta tehdään lapsia ja nuoria varten.

 

Kalle Juuti on koulun digitaalisissa ympäristöissä oppimisen professori kasvatustieteellisessä tiedekunnassa.  

Tutustu muihin uusiin professoreihin.