Yliopisto arvioinut uudelleen yhteistyön israelilaisyliopistojen kanssa

Yliopisto jäädyttää vaihtosopimukset israelilaisyliopistoihin, muttei ei aio rajoittaa tutkijoiden akateemista vapautta tehdä yhteistyötä israelilaisten tutkijoiden kanssa.

Helsingin yliopiston hallitus ja rehtori ovat järkyttyneitä Israelin ja Hamasin välisen aseellisen konfliktin siviiliuhreista sekä Gazan alueen humanitäärisen tilanteen katastrofaalisesta huonontumisesta. Yliopisto edellyttää konfliktin osapuolilta välitöntä pidättäytymistä sivullisiin kohdistuvan väkivallan käyttämisestä ja kansanmurhan välttämistä kansainvälisen rikostuomioistuimen päätösten mukaisesti.   

Helsingin yliopisto kantaa myös syvää huolta Gazan alueen yliopistojen tuhoamisesta ja niiden opiskelijoiden ja henkilöstön kohtalosta. Yliopisto sitoutuu toimimaan aktiivisesti korkeakoulutuksen ja tutkimuksen jälleenrakentamiseksi, kun se tulee mahdolliseksi.  

Akateeminen vapaus ohjenuorana 

Mielenosoittajat ovat vaatineet Helsingin yliopistolta yhteisyön katkaisemista israelilaisyliopistojen kanssa ja sijoitusten vetämistä maasta. 

Gazan konfliktin yhteydessä ei ole määrätty kansainvälisiä pakotteita. Niiden puuttuessa yhteistyökumppaneiden valinta kuuluu keskeisesti akateemisen vapauden piiriin. Tutkimuksen vapaus on yliopiston toiminnassa niin keskeistä, että sitä ei rajoiteta. Yliopisto on sitoutunut tutkimuseettisten käytänteiden noudattamiseen ja jatkaa tutkimusyhteistyön eettisen arvioinnin kehittämistä.   

Kahdenvälisiin sopimuksiin perustuva vaihto on keskeistä yliopiston pyrkimyksissä lisätä opiskelijoiden ymmärrystä ja keskinäistä vuorovaikutusta. Opiskelijoiden lähettäminen Tel Aviviin ja Jerusalemin heprealaiseen yliopistoon on ollut keskeytyksissä konfliktin alusta saakka. Helsingin yliopisto jäädyttää kuitenkin yliopistotasoisen vaihtotoiminnan israelilaisten kumppaniensa kanssa kokonaisuudessaan ja ilmaisee näin huolensa konfliktista. Lisäksi se toteuttaa eettisen arvioinnin ennen vaihtojen käynnistämistä uudelleen.  

Ei suoria omistuksia israelilaisyrityksissä 

Helsingin yliopistolla ei ole suoria omistuksia israelilaisissa tai kansainvälisen Boycott, Divestment and Sanctions -liikkeen (BDS)-listaamissa yrityksissä. Helsingin yliopiston sijoitustoiminnan kantava periaate on vastuullisuus, jota arvioidaan muun muassa kansainvälisten normien noudattamisen kautta. Näistä normeista tarkempia tietoja löytyy yliopiston Vastuullisen sijoitustoiminnan periaatteista. Lisäksi Helsingin yliopiston sijoitukset ovat jatkuvasti avoimesti nähtävissä.  

Israelin ja Hamasin välinen konfliktista seuranneet kannanotot ja mielenilmaukset jakavat yliopistoyhteisön mielipiteitä ja aiheuttavat huolta. Helsingin yliopisto pyrkii jatkossakin varmistamaan sanan-, ilmaisu- ja akateemisen vapauden toteutumisen samalla varmistaen toiminnan turvallisuuden kaikille yliopistolaisille.  
 

Lisätietoja:

Markus Laitinen
kansainvälisten asioiden kehittämispäällikkö
markus.laitinen@helsinki.fi
p. 02941 22605