Väitöskirjastaan palkittu Elyana Saad tutkii työmuistia

Elyana Saad osoittaa palkitussa väitöstutkimuksessaan, että työmuisti ei ainoastaan varastoi informaatiota vaan myös ohjaa sitä, miten havaitsemme ympäristöämme. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää neurologisten sairauksien kuntoutuksessa.

Saad tutkii työmuistin ja visuaalisen informaation keskinäistä vuorovaikutusta ja prosessointia näköaivokuorilla.

Työmuistin neuraalista perustaa selvittävä tutkimus on tärkeää sekä perus- että kliinisen tutkimuksen kannalta. Työmuisti on yksi keskeisimmistä kognitiivisista toiminnoista, ja sen rakenne on ollut merkittävä tutkimuksen aihe psykologian alalla jo yli sata vuotta. Lisäksi työmuisti on kliinisesti tärkeä tutkimuksen ala, sillä työmuistihäiriöt ovat keskeisiä useassa neurologisessa sairaudessa.

– Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää neurologisten sairauksien kuntoutuksessa, toteaa libanonilaissyntyinen Saad.

Saadin väitöstyössä tutkittiin erityisesti sitä, millä tavoin muistimme ja toisaalta mentaalinen kuvittelumme vuorovaikuttavat visuaalisen havainnoinnin kanssa ja miten nämä vuorovaikutukset eroavat toisistaan.

– Tulokset osoittavat, että muisti sekoittuu visuaalisen havainnon kanssa, ja siksi muisti voi joko vahvistaa tai heikentää visuaalista havaintoa riippuen siitä, vastaavatko muistikuva ja havainto toisiaan vai ei, Saad sanoo.

Saadin tutkimuksen mukaan myös mielikuvien muodostaminen ja muisti ovat kaksi erillistä mekanismia. Saad osoitti, millä tavoin mielikuvat vääristävät visuaalista havaintoamme.

Libanonista Ranskan kautta Suomeen

Saad on opiskellut Libanonin yliopistossa, jonka jälkeen hän suoritti kliinisen tutkinnon neuropsykologiasta Ranskassa. Hän halusi syventää osaamistaan kognitiivisessa neurotieteessä ja aloitti sen vuoksi väitöskirjaopintonsa Helsingin yliopistossa.

Nykyisin Elyana Saad työskentelee tutkijana Wisconsinin yliopistossa Madisonissa Yhdysvalloissa.

Hän tutkii miten käyttää fMRI- laitetta muistin ja tarkkaavaisuuden mekanismien tutkimuksessa. Lähitulevaisuudessa hän aloittaa tutkimuksen Harvardin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Siellä hän tutkii potilaiden kognitiivista kuntouttamista Bostonin tarkkaavaisuus- ja oppimislaboratoriossa.

Väitöskirjapalkinto

Väitöskirjapalkinto on määrältään 15 000 euroa, ja se jaetaan nyt kolmen ehdokkaan kesken. Muut väitöskirjapalkitut ovat filosofian tohtori Tuija Jokinen ja farmasian tohtori Mohammad-Ali Shahbaz.

Lisätietoja palkinnosta ja muista palkituista