Tieteen voimalla virusta vastaan

Koko maailmalla on juuri nyt sama tavoite - COVID-19-pandemian ratkaiseminen. Ratkaisujen löytäminen ei onnistu ilman tiedettä.

Tutkijat kehittävät virusta vastaan rokotteita ja tapoja, joilla pandemioihin voidaan tulevaisuudessa vastata entistä paremmin. Helsingin yliopisto auttaa HUS:ia tarjoamalla tilojaan ja laitteitaan COVID-19 -testaukseen.

Kansalaiset arvostavat tieteentekijöiden työtä. Siitä kertovat Helsingin yliopiston saamat lahjoitukset koronatutkimukselle – yli 170 000 euroa reilun viikon aikana. Tähän mennessä 433 hengen suuruiseksi kasvanut lahjoittajajoukko on hyvin monipuolinen, ja suurin osa sen lahjoittajista lahjoittaa nyt yliopistolle ensimmäistä kertaa. Lämpimät kiitokset lahjoittajille merkittävästä ja tärkeästä tuesta koronataisteluun!

Yliopistot ratkovat koronakriisiä tekemällä töitä ihmisten terveyden eteen ja tarjoamalla tutkittua tietoa päättäjien ja kansalaisten käyttöön. Yhteiskunnallisesti hyödyllinen tieto on monitieteistä. Esimerkkejä on monia.

Tarvitsemme matemaatikkoja tekemään meille tartuntatautien leviämistä kuvaavia matemaattisia malleja. Asiantuntijoita, jotka auttavat meitä ymmärtämään talouskriisien anatomiaa. Sosiaalipsykologeja, jotka voivat kertoa kuinka ihmiset toimivat kriisitilanteissa

Korona on vakava yhteiskunnallinen haaste, mutta se voi antaa meille pitkällä aikavälillä myös rohkeutta. Kriisin takia olemme sopeutuneet nopeasti uusiin tapoihin tehdä töitä, kuluttaa ja olla toistemme kanssa vuorovaikutuksessa. Yhteiskunnasta on tullut hetkessä erilainen jollaisena sen tunsimme, koska päätimme kansalaisten terveyden takia muuttaa sen. 

Jatkossa meillä on paremmat valmiudet rakentaa arkemme uusiksi myös muiden globaalien kriisien – kuten ilmastonmuutoksen – ratkaisemiseksi. Tämän saavuttamiseksi tarvitsemme kuitenkin tutkimusta, joka kiinnittyy koronakriisistä oppimaamme: miten eri kulttuureissa torjuttiin koronavirusta, ja kuinka luonnon ja ihmisen vuorovaikutus vaikuttaa eläimistä peräisin olevien tautien leviämiseen.

Tulevaisuuden yhteiskunta rakennetaan tieteen voimalla. 

 

P.S. Tieteen voima on suurin, kun tiede on kaikkien käytettävissä. Siksi Helsingin yliopisto kannustaa tutkijoitaan tieteen popularisointiin. Jaoin viime viikolla J.V.Snellman -palkinnon, joka myönnetään yliopistolaiselle ansiokkaasta tieteen yleistajuistamisesta. Palkinnon sai tänä vuonna valtiotieteellisen tiedekunnan professori Anu Kantola. Hänen palkintopuheensa voi katsoa täältä.