Tervetuloa Thinkfestiin! – rakennetaan yhdessä Suomen tulevaisuutta

Korkea osaamistaso sekä laadukas tutkimus ovat tärkeimmät vahvuudet, joiden varaan Suomen hyvinvointi tulevaisuudessa rakentuu.

Siksi seuraavalla hallituksella on ratkottavanaan suuria kysymyksiä; miten huolehditaan siitä, että yhä useammalla nuorella on tulevaisuudessa korkeakoulutus, miten varmistetaan merkittävät panostukset tutkimukseen, koulutukseen ja innovaatioihin, miten luodaan vakautta yliopistojen perus- ja tutkimusrahoitukseen? Millainen on toimiva malli ja rahoituspohja jatkuvalle koulutukselle?

Me Helsingin yliopistossa haluamme olla aktiivisesti osallisena ratkaisujen hakemisessa ja tulevaisuuden tekemisessä.

Siksi olemme kutsuneet vaikuttajia eri yhteiskunnan aloilta Tiedekulmaan Thinkfest-foorumille 13.12.2018 keskustelemaan ja muotoilemaan konkreettisia ratkaisuehdotuksia siitä, miten nämä suuret haasteet ratkaistaan. Thinkfest-foorumille kokoontuu 60 vaikuttajaa keskustelemaan pyöreän pöydän keskusteluihin tieteen ja koulutuksen tärkeimmistä teemoista. Keskustelujen pohjalta syntyneet ratkaisut viestitään päättäjien työn tueksi. Pyöreän pöydän keskustelujen jälkeen kutsumme päättäjät lavalle kertomaan puolueiden ajatuksista. Paneelia voi seurata striimin kautta. 

Keskustelu ja yhteisen ymmärryksen hakeminen on tarpeen: tarvitsemme vaalikausittain vaihtuvan politiikan sijaan pitkän tähtäimen tiedepoliittisen strategian ja innovaatiopolitiikkaa, joka rakentuu vahvan kansallisen konsensuksen varaan.

Satsaukset koulutukseen ja tutkimukseen ovat elintärkeitä paitsi suomalaisten sivistyksellisen pääoman, myös hyvinvoinnin rahoituksen näkökulmasta. Korkeasti koulutettu työvoima, korkean lisäarvon tuotteet ja vetovoimaiset osaamiskeskittymät houkuttelevat Suomeen kansainvälisiä osaajia, investointeja ja yrityksiä nykyistä enemmän. Investoinnit koulutukseen ja tutkimukseen tukevat siten talouskasvua ja työllisyysasteen nostoa.

Tervetuloa mukaan Thinkfestiin!

Jari Niemelä
Helsingin yliopiston rehtori

 

 

Mikä on Thinkfest?

Thinkfest-foorumi on jatkossa säännöllisesti järjestettävä päättäjätapahtuma, jonka teema vaihtuu vuosittain. 

Lisätiedot vuoden 2018 Thinkfestistä