Professori Jouko Väänänen valittiin Helsingin yliopiston vararehtoriksi

Matematiikan professori Jouko Väänänen toimii vararehtorina 1.8.2017 alkaen 31.7.2018 saakka. Tehtävä on kokoaikainen.

Tällä hetkellä Väänänen toimii Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaanina.

– Yliopisto on muutosvaiheessa. Ajamme sisään koulutusohjelmauudistusta, tätä Isoa Pyörää, siirrymme laitoksettomiin tiedekuntiin ja vakautamme talouttamme. Muun muassa näiden muutosten menestykselliseen toteutumiseen haluan vaikuttaa, hän sanoo.

Digitalisoituva eurooppalainen huippuyliopisto

Vararehtorina Väänäsen keskeisiä vastuita ovat yliopiston tutkimusasiat ja jatkokoulutus. Hän jatkaa vararehtori Keijo Hämäläisen työtä, koska Hämäläinen aloittaa Jyväskylän yliopiston rehtorina 1.8.2017.

Vararehtorina hän pyrkii edistämään kolmea asiaa: huippututkimusta, yliopiston kansainvälistymistä ja järkevää digitalisoitumista.

– Näen Helsingin yliopiston ennen kaikkea eurooppalaisena huippuyliopistona. Sen toimintaympäristöä ovat oleellisesti muuttaneet internet, digitalisaatio ja sosiaalinen media. Huippututkijoista ja tutkimusrahoituksesta kilpaillaan ankarasti, ja myös opiskelijat valitsevat opiskelupaikkansa kansainvälisesti.

Väänänen on toiminut Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaanina 2014–2017 ja varadekaanina 2008–2009. Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen johtajana hän on toiminut 1999–2000 ja 2004–2006 sekä varajohtajana 2010–2013. Matematiikan professorina hän aloitti 1998. Vuodet 2006–2015 hän toimi professorina Amsterdamin yliopiston Logiikan, kielen ja tietotekniikan instituutissa.

Lisätietoja:

Professori Jouko Väänänen
puhelin 02941 51425
jouko.vaananen@helsinki.fi

Jouko Väänänen Tuhat-tutkimustietokannassa

Lue lisää yliopisto johdosta ja sen työstä