Neljä Helsingin yliopiston tutkijaa sai ERC Starting Grant -rahoituksen

Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) Starting Grant-rahoitus myönnettiin vuoden 2018 hakukierroksella neljälle Helsingin yliopiston tutkijalle.

Rahoituksen saivat yliopistotutkija Enrico Di Minin matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta, tutkijatohtori Kaius Sinnemäki humanistisesta tiedekunnasta, akatemiatutkija Teppo Särkämö lääketieteellisestä tiedekunnasta sekä akatemiatutkija Merja Voutilainen HiLIFE Helsinki Institute of Life Sciencesta.  

Euroopan tutkimusneuvosto rahoittaa korkeatasoista perustutkimusta kaikilla tieteenaloilla. ERC-rahoitus on hyvin kilpailtua, sillä siitä kisaavat Euroopan vahvimmat tutkijat. Helsingin yliopisto on menestynyt hyvin ERC-rahoitushauissa. ERC-rahoitus on nyt myönnetty yli 70 Helsingin yliopiston hakemukselle.

Euroopan tutkimusneuvoston rahoitusta jaetaan kolmelle ryhmälle: lupaaville tutkijoille eli 2–7 vuotta tohtorin tutkinnon jälkeen tutkineille, 7–12 vuotta tutkimusta tehneille sekä edistyneille alansa huipputekijöille. Lisäksi ERC-rahoituksen saaneet voivat hakea erillistä rahoitusta tutkimuksensa innovaatiopotentiaalin tunnistamiseen ja kaupalliseen hyödyntämiseen. Helsingin yliopisto on saanut ERC-rahoitusta kaikissa näissä kategorioissa, ja muutama yliopiston tutkija on saanut useamman rahoituksen.

Lisätietoa:

Euroopan tutkimusneuvoston tiedote Starting Grant -rahoituksen saajista 2017 

Euroopan tutkimusneuvosto ERC:n rahoittama tutkimus Helsingin yliopistossa