Kaarle Hämeri: ”Kanslerin työ on palvelutehtävä”

Toisen kanslerikautensa alussa Hämeri aikoo keskittyä erityisesti eduskuntavaalivaikuttamiseen.

Aerosolifysiikan professori, FT Kaarle Hämeri valittiin kesäkuussa jatkokaudelle Helsingin yliopiston kansleriksi. Valinnan teki yliopistokollegio vaalissaan.

– Lämmin kiitos yliopistoyhteisölle tuesta ja mahdollisuudesta jatkaa työtä yliopiston hyväksi! kiittää Hämeri.

Helsingin yliopiston kanslerin tehtävänä on yliopistolain mukaan edistää tieteitä ja yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta sekä valvoa yliopiston yleistä etua ja toimintaa. Kanslerilla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa valtioneuvostossa, kun se käsittelee Helsingin yliopistoa koskevia asioita. Hän myös johtaa hyvän tieteellisen käytännön loukkaamista koskevien epäilyjen selvittämistä.

Hämerille tärkeää on jatkaa työtä yliopiston arvojen juurruttamiseksi jokapäiväiseen toimintaan. Hänen tavoitteenaan on, että yliopisto on kaikilla arvojen osa-alueilla viiden vuoden päästä vahvempi.

– Yliopistomme neljä arvoa – sivistys, totuus, vapaus ja yhteisöllisyys – ovat kaiken toimintamme perusta. Tulen edelleen edistämään muun muassa tieteen vapautta ja nostamaan esiin korkealaatuisen tutkimuksen ja koulutuksen merkitystä yhteiskunnalle, Hämeri sanoo.

Kansleri myös johtaa yliopiston varainhankintaa. Kesäkuun lopussa päättyy valtion vastinrahaohjelma vuosille 2020–2022, jossa valtio pääomittaa yliopistoja sekä tutkimuksen vaikuttavuuden kriteerien että vastinrahaan oikeuttavan varainhankinnan perusteella. Yliopistolla on ollut aktiivinen vastinrahakampanja ja se on kerännyt lahjoituksia erityisesti isoilta rahoittajilta.  Yliopiston varainhankintatyö jatkuu aktiivisena myös vastinrahakampanjan jälkeen.

– Varainhankinnan tulokset ovat työssäni yksi selkeimmin mitattavia asioita. Se on tiimityötä, johon osallistuvat kanslerin lisäksi niin tiedekunnat, professorit kuin yhteiskuntasuhteiden varainhankinnan ammattilaiset. Tavoitteeni on osaltani vahvistaa varainhankintatyön avulla saatavaa tulosta entisestään, Hämeri toteaa.

Laajat verkostot käytössä yliopiston hyväksi

Kaarle Hämerin toinen kausi kanslerina jatkuu saumattomasti ensimmäisen perään.  Toisen kauden alussa merkittävä kiintopiste on lähestyvät eduskuntavaalit.

– Kesän jälkeen alkaa erityisesti eduskuntavaalivaikuttaminen. Tuen osaltani yliopiston tavoitteita, joiden avulla taataan yliopistolle menestymisen mahdollisuudet ja hyvä yhteys poliittisiin päättäjiin.

Hämeri onkin tyytyväinen siitä, että hänen laajat verkostonsa ovat jatkossakin käytössä työssä yliopiston hyväksi. Hän on luonut laajasti yhteyksiä niin poliittisiin päättäjiin, muihin yliopistoihin, yhteiskunnallisiin järjestöihin, Helsingin kaupunkiin kuin yrityksiin ja liike-elämäänkin.

– On tärkeää jatkaa hyvien yhteistyösuhteiden luomista ja ylläpitämistä. Pitkäaikaiset ja syvät yhteistyökumppanuudet niin kaupungin, muiden organisaatioiden kuin liike-elämänkin kanssa hyödyttävät kaikkia osapuolia, hän sanoo.

Hyvistä yhteistyösuhteista hyötyvät myös yliopiston opiskelijat, kun heidät otetaan mukaan yhteiseen toimintaan tiiviisti opiskeluaikana.

– Meillä opiskelevat ja meiltä valmistuvat vievät mukanaan yliopistosta saamiaan ajatuksia ja osaamista yhteiskuntaan. Tälle kannattaa antaa hyvät mahdollisuudet jo opiskeluaikana, Hämeri muistuttaa.

Kanslerin työ on monipuolista vaikuttamista tieteen, tutkimuksen ja yliopiston hyväksi. Työnsä ytimen Hämeri tiivistää lopuksi yhteen sanaan.

– Kanslerin työ on palvelutehtävä. Olen onnistunut, jos yliopisto ja yliopistolaiset onnistuvat tehtävissään, hän toteaa.