Helsingin yliopiston kanslerina jatkaa Kaarle Hämeri

Yliopistokollegio valitsi Helsingin yliopiston kansleriksi toiselle kaudelle aerosolifysiikan professori, FT Kaarle Hämerin, 57. Kanslerin enintään viisivuotinen toimikausi alkaa 1.10.2022.

Filosofian tohtori Kaarle Hämeri on toiminut Helsingin yliopiston kanslerina lokakuusta 2017 lähtien. Hän on toiminut fysiikan alan professorina vuodesta 2002 asti ja ollut aiemmin Helsingin yliopiston fysiikan laitoksen varajohtajana vuosina 2010–2017. Hämeri toimi Professoriliiton puheenjohtajana 2015–2017. Hän on toiminut tutkijan tehtävissä Helsingin yliopiston lisäksi Työterveyslaitoksella, Tukholman yliopistossa ja Lundin yliopistossa sekä monissa tieteenalansa kansallisissa ja kansainvälisissä tehtävissä. Vuonna 2016 hän sai International Aerosol Fellow Award –palkinnon.

Helsingin yliopiston kanslerin tehtävää haki kymmenen henkilöä, jotka olivat Antti Arjava, Francesco Basso, Kaarle Hämeri, Mika-Petri Laakkonen, Erika Löfström, Henrik Meinander, Fernando Oliveira Di Prinzio, Markku Rautiainen, Risto Renkonen ja Jan Smolarski. Heistä Hämeri, Löfström ja Meinander valittiin kanslerihaun toiselle kierrokselle.

Helsingin yliopiston kanslerin tehtävänä on yliopistolain mukaan edistää tieteitä ja yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta sekä valvoa yliopiston yleistä etua ja toimintaa. Kanslerilla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa valtioneuvostossa, kun se käsittelee Helsingin yliopistoa koskevia asioita.

Yliopiston johtosäännön mukaan kansleri myöntää professorin arvonimen ja dosentin arvon. Hän myös johtaa hyvän tieteellisen käytännön loukkaamista koskevien epäilyjen selvittämistä. Yliopiston johdon kanssa sovitun työnjaon mukaisesti kansleri johtaa yliopiston varainhankintaa.

Kaarle Hämeri tutkijaportaalissa

Twitter: @KaarleHameri ‏