Jyrki Katainen: Investoinnit tutkimukseen ja innovointiin luovat menestystä

Horjumaton tuki tieteelliselle tutkimukselle sekä investoinnit tutkimukseen ja innovointiin ovat parhaat takeet menestyksekkäälle tulevaisuudelle.

Eurooppa on paras paikka elää jatkossakin, mikäli tutkittu tieto on taloutemme perustana.

Euroopan komissio on tehnyt esityksen Horisontti Eurooppa tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta seuraavaan EU:n monivuotiseen rahoituskehykseen vuosille 2021-2027. Toteutuessaan se on ainutlaatuinen, maailman suurin rahoitusväline, joka tukee innovatiivisten teknologioiden, prosessien ja liiketoimintamallien tutkimusta ja kehitystä.

Tavoitteena on, että 100 miljardin euron investoinnit näkyvät konkreettisina hyötyinä Euroopan kansalaisille; olipa kyseessä sitten taistelu syöpää vastaan, kaupunkiympäristön saaminen puhtaammaksi ja ympäristöystävällisemmäksi tai kuluttamme ruoan laadun parantaminen.

Jyrki Katainen on työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava komission varapuheenjohtaja.

Kirjoitussarjassa ihmiset kuvailevat EU-politiikan merkitystä omasta näkökulmastaan. Tutustu muihin kirjoituksiin Siksitiede-sivulla.

Mik­si tar­vit­sem­me tie­det­tä? #Sik­si­tie­de

Maailma ja sitä myötä ihmisten ja ympäristön tarpeet muuttuvat tulevaisuudessa yhä nopeammin. Emme vielä tiedä, mihin kaikkiin kysymyksiin tarvitsemme ratkaisun 50 vuoden kuluttua. Se on kuitenkin varmaa, että tulevien haasteiden ratkaiseminen vaatii pitkäjänteistä tutkimusta.

Siksi tarvitsemme tiedettä.

Suomen hyvinvoinnin kannalta on kohtalonkysymys, että pidämme huolta laadukkaasta osaamisketjustamme varhaiskasvatuksesta korkeimpaan koulutukseen ja tutkimukseen. Tulevaisuutemme on osaamisessa ja osaajissa. Siksi meidän kannattaa investoida koulutukseen ja tutkimukseen entistä enemmän.

Tutustu tutkimukseen, joka muuttaa maailmaa sekä Helsingin yliopiston viesteihin päättäjille