Huippututkijat ovat tuoneet Helsingin yliopistoon 100 miljoonaa euroa

Helsingin yliopisto saa vuosittain miljoonia euroja eurooppalaista tutkimusrahaa Euroopan tutkimusneuvoston myöntämänä.

Euroopan tutkimusneuvosto ERC:n myöntämää rahoitusta on sen kymmenen ensimmäisen vuoden aikana  tullut Helsingin yliopistoon 100 miljoonaa euroa.

Suomeen saaduista ERC-rahoista 10 prosenttia on suuntautunut ilmakehätutkimukseen.

– Me olemme tehneet paljon ja oikein, sanoo ilmakehätutkimusta johtava akatemiaprofessori Markku Kulmala.

– Ennen kaikkea me olemme tehneet huipputason perustutkimusta ja innovatiivista laitekehitystä, jotta voisimme havaita yhä pienemmän kokoluokan hiukkasia ilmakehässä ja ymmärtäisimme paremmin niiden syntyprosesseja ja vaikutusta ilmastoon. Olemme myös aina tehneet kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä ja toimineet edelläkävijöinä eurooppalaisten tutkimusinfrastruktuuriverkostojen perustamisessa, Kulmala sanoo.

Hän on nostanut Suomessa tehdyn ilmakehätutkimuksen maailman kärkeen.

– Yliopistomme tutkijat ovat tehneet loistavaa työtä. He ovat olleet oman tieteenalansa ja avoimen tieteen edelläkävijöitä sekä kansainvälisen yhteistyön vahvoja edistäjiä, rehtori Jukka Kola kiittelee.

Vahvan tiedeyliopiston tulos kestää ja mitataan vuosissa

Julkaisut ja artikkelit ovat tutkijan perustyötä. Niiden perusteella haetaan rahoitusta, josta on kova kilpailu. Siksi niin luonnontieteilijän kuin humanistin tutkimustyö on luonteeltaan ennen kaikkea pitkäjänteistä. Tulos ei synny hetkessä, vaan aineistoja testaillaan ja koetellaan.

– Kansainvälisessä yhteistyössä laadittujen vertaisarvioitujen julkaisujen määrä on yliopistossa kasvanut 10 prosenttia neljässä vuodessa. Niihin myös viitataan laajemmin kuin muihin eli niiden vaikuttavuus on globaalisti suuri, sanoo rehtori Kola.

Sekin on hieno lopputulema!

Vuonna 2016 yliopiston tutkijat ja opettajat julkaisivat yhteensä yli 10 000 julkaisua. Niistä vertaisarvioituja julkaisuja oli lähes 7000 – eli 66 prosenttia – ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen painottuvia julkaisuja noin 3 500 eli 34 prosenttia.

Yliopistolle 13 ERC-rahoitusta vuonna 2016

Euroopan tiedeneuvoston rahoitushauissa Helsingin yliopistoon myönnettiin viime vuonna 13 rahoitusta.

Niitä jaetaan kolmelle ryhmälle: lupaaville tutkijoille eli 2-7 vuotta tutkineille, 7-12 vuotta tutkimusta tehneille sekä edistyneille alansa huipputekijöille.

Kaikkiaan lähes 50 eri tutkijaa Helsingin yliopistossa on jonkin näistä rahoituksista saanut. 

Ilmakehätutkijoiden juhlakokous

Kevään aikana Euroopan tutkimusneuvosto on juhlistanut eri puolilla Eurooppaa toimintansa ensimmäistä 10 vuotta. Myös yliopiston Kumpulan kampuksella pidetään ilmakehätieteen ERC-saajien työn kunniaksi juhlaseminaari.

Tilaisuuden avaa ja päättää akatemiaprofessori Kulmala.

Sillä hän oli vuonna 2008 Helsingin yliopistosta ensimmäinen ilmakehätutkija, joka sai ERC-rahoituksen. Toinen saaja oli professori Sergej Zilitinkevich Ilmatieteen laitoksesta, ilmakehätutkija hänkin.

Siksi ilmakehätutkimuksen huippuyksikkö katsoo keskiviikkona 19.4. aerosolihiukkasen ytimeen ja ylös pilviin; kautta aikojen Suomeen on tullut 120 ERC-apurahaa, ja ilmakehätutkijoiden huippuyksikköön niitä on kymmenessä vuodessa tullut 12.

Seuraa ”ERC 10th anniversary celebrations” -sarjaan kuluvaa seminaaria ERC Seminar in Atmospheric Sciences 19.4. kello 9.30-14 suorana ja tallenteena seminaarin jälkeen. Tilaisuudessa puhuu jokainen huippuyksikön ERC-rahoituksen saanut ilmakehätieteen tutkija.

Nykyään tutkijat työskentelevät Helsingin yliopistossa, Ilmatieteen laitoksella ja Itä-Suomen, Tukholman, Oulun ja Wienin yliopistoissa; rahoitusta hakiessaan he ovat kuuluneet huippuyksikköön.

Lue lisää

Eu­roo­pan tut­ki­mus­neu­vos­ton ra­hoit­ta­ma tut­ki­mus Helsingin yliopistossa

Pit­kä­jän­tei­nen työ toi hy­vän aka­tee­mi­sen tu­lok­sen

Miten Suomi menestyy? Horisontti 2020 -tuloksia helmikuun 2017 tilastojen pohjalta. Aineistossa on rahoituksessa menestyneet teema-alueet.

Viimeisimmät eli vuonna 2017 ERC Advanced Grant -rahoituksen saanet tutkijat: Kari Alitalo, Markku Kulmala ja Antti Kupiainen.

Euroopan tutkimusneuvosto juhlistaa toimintansa ensimmäistä 10 vuotta eri puolilla Eurooppaa

Seuraa keskustelua Twitterissä: #ERC10yrs

Kari Alitalo: Julkaisut, projektit, aktiviteetit ja palkinnotYhteystiedot

Markku Kulmala (@MarkkuKulmala1): Julkaisut, projektit, aktiviteetit ja palkinnot, Yhteystiedot

Antti Kupiainen: Julkaisut, projektit, aktiviteetit ja palkinnot, Yhteystiedot

Sergej Zilitinkevich: Julkaisut ja projektit, Yhteystiedot