Helsingin yliopistoon kuusi uutta akatemiaprofessoria

Kymmenestä uudesta Suomen Akatemian valitsemasta professorista kuusi työskentelee Helsingin yliopistossa.

Suomen Akatemia on valinnut kymmenen uutta akatemiaprofessoria kaudelle 1.1.2019–31.12.2023. Heistä kuusi on Helsingin yliopistosta.

Helsingin yliopiston uudet akatemiaprofessorit ovat Lauri Aaltonen, Anne Haila (–31.12.2022), Pekka LappalainenMatti Lassas, Anssi Peräkylä ja Kari Rummukainen.

Lauri Aaltonen pyrkii lisäämään tietämystä perimän toiminnasta syövässä tutkimalla suomalaisesta väestöstä ainutlaatuisia potilasryhmiä, kuten syövän suvuttaista keskittymistä ja potilaita, joita ympäristö altistaa samankaltaisesti. Aaltonen on kasvaingenomiikan professori sekä Kasvaingenetiikan tutkimuksen huippuyksikön johtaja ja kuuluu maailman johtaviin tutkijoihin syöpägenetiikan tutkimusalalla.

Anne Haila etsii uudenlaisia ratkaisuja kaupungistumisen aiheuttamille ongelmille, joita ovat kohoava maanhinta, maakeinottelu, asumisen kalleus ja yhteisöjen hajoaminen. Haila on yhteiskuntapolitiikan professori.

Pekka Lappalainen tutkii rakennebiologian, biokemian ja solubiologian menetelmin, miten kaksi keskeistä aktiinia sitovaa proteiinia nopeuttavat aktiinisäikeiden purkautumista ja aktiinimolekyylien kierrätystä soluissa. Lappalainen toimii tutkimusjohtajana ja kvantitatiivisen solubiologian professorina Helsingin yliopiston HiLIFE-yksikössä.

Matti Lassas tutkii inversio-ongelmia, joilla yleensä tarkoitetaan tuntemattomien rakenteiden selvittämistä epäsuorilla mittauksilla. Sovelluksilla tähdätään muun muassa erilaisten aivohalvaustyyppien tunnistamiseen ja maanalaisten luonnonvarojen kartoitukseen. Lassas on sovellettua matematiikkaa tutkiva professori matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Hän johtaa Suomen Akatemian inversio-ongelmien huippuyksikköä.

Anssi Peräkylä tutkii, miten vuorovaikutukseen osallistuvien henkilöiden narsistiset ongelmat, kuten haavoittuvuuden ja grandiositeetin välillä vaihteleva itsekokemus, muokkaavat sosiaalista vuorovaikutusta. Peräkylä on sosiologian professori.

Kari Rummukainen tutkii gravitaatioaaltoja, jotka syntyivät kahden mustan aukon törmäyksessä. Vuonna 2034 avaruuteen lähetettävän gravitaatioaaltoteleskooppi LISA:n vaatimustenmäärittely kuuluu myös hänen tutkimukseensa. Rummukainen on teoreettisen hiukkasfysiikan professori matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.

Akatemiaprofessorit ovat Suomen Akatemian tehtävään nimittämiä tutkijoita, oman alansa kansainvälisesti arvostettuja tekijöitä, joiden kykyyn kehittää tutkimusta ja luovaa tutkimusympäristöä Akatemia luottaa. Akatemiaprofessorin tehtävä on Suomen Akatemian rahoittamista tutkimusviroista arvostetuin.

Tutkijalle nimitys tarkoittaa mahdollisuutta keskittyä omaan tutkimustyöhön täysipäiväisesti. Akatemiaprofessorit toteuttavat omaa tutkimussuunnitelmaansa, johtavat oman tutkimusryhmänsä työtä, ohjaavat nuoria tieteentekijöitä ja antavat tutkimustyöhön liittyvää opetusta.

Suomen Akatemia nimittää uusia akatemiaprofessoreita vuosittain viiden vuoden määräajaksi. Tällä hetkellä noin puolet Suomen Akatemian rahoittamista professoreista työskentelee Helsingin yliopistossa.

 

Suomen Akatemian tiedote uusista akatemiaprofesoreista

Helsingin yliopiston akatemiaprofessorit