Helsingin yliopiston tutkimus arvioitiin: huippututkimusta kaikilla kampuksilla

Koko yliopiston kattaneen tutkimuksen arvioinnin tuloksia käytetään tiedekuntien kehittämistyössä sekä yliopiston tulevan strategian valmistelussa.

Helsingin yliopiston tutkimuksen arviointi toteutettiin vuosina 2018–2019. Arvioinnin toteuttivat neljä kansainvälistä paneelia, jotka vierailivat Helsingissä maaliskuussa 2019. Arviointi kattoi koko yliopistossa tehtävän tutkimuksen.

– Arviointia lähdettiin suunnittelemaan alakohtaisia eroja kunnioittaen. Tämä yhdessä osallistavan ja keskustelevan toteuttamistavan kanssa on osoittautunut tärkeäksi ja haasteelliseksi mutta palautteen mukaan myös onnistuneeksi tavaksi toimia. Paneelien palaute on nyt dokumentoitu ja tulokset ovat käytettävissä kehittämistyölle, jonka suunnittelu on jo käynnistynyt. Tavoitteena on mennä kehitystyössäkin keskustellen eteenpäin, toteaa projektipäällikkö Anssi Mälkki.

Korkeaa tieteellistä laatua ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta

Arvioinnin tulokset osoittavat, että Helsingin yliopiston tutkimuksen tieteellinen laatu on korkeaa kansainvälistä tasoa: huippuja löytyy joka kampukselta. Myös arvioitavien yksiköiden yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja vuorovaikutuksen arvioidaan olevan pääasiassa erinomaista tai erittäin hyvää.

Kehittämiskohteissa toistuvat ihmisten ja toiminnan johtamisen teemat: uteliaisuuteen perustuvan ja monitieteisen tutkimuksen vaaliminen, houkuttelevan tutkimusympäristön varmistaminen (ml. tutkimuksen infrastruktuurit, toimivat urapolut ja palvelut), yhteisistä toimintamalleista sopiminen ja yhdenvertaisuuteen liittyvät kysymykset.

Arvioinnin tuloksia käytetään Helsingin yliopiston uuden strategian 2021–2030 valmistelussa ja tiedekuntien kehittämistyössä tutkimuksesta vastaavan vararehtorin Paula Eerolan johdolla.

– Arviointiprosessista annettu palaute on ollut erittäin myönteistä kautta koko yliopiston, ja haluankin kiittää kaikkia asianosaisia. Menestyimme arviossa hyvin, ja nyt on meidän jokaisen vastuulla jatkaa sen pohjalta kehitystyötä, jotta olisimme entistä vahvempia tulevaisuudessa, Eerola toteaa.

Tutkimuksen arvioinnin 2018-2019 loppuraportti (pdf)

Arviointiraportti on luettavissa myös yliopiston laatutyön sivuilla.