Helsingin yliopiston hallitus valitsi rehtorin haussa neljä hakijaa seuraavaan vaiheeseen

Hallitus haastatteli yhdeksän rehtorin tehtävään hakenutta ja valitsi jatkoon neljä hakijaa. Sari Lindblom, Johanna Mäkelä, Kai Nordlund ja Kimmo Nuotio etenivät kollegion järjestämään yliopistoyhteisön kuulemiseen 9.3. Yliopiston hallitus valitsee rehtorin enintään viiden vuoden määräajaksi 1.8.2023 alkaen.

Helsingin yliopiston rehtoriksi haki kaikkiaan 19 henkilöä ja näistä hallitus päätti kutsua yhdeksän henkilöä haastatteluun.

Haastattelukierroksen jälkeen seuraavaan vaiheeseen eli yliopistokollegion järjestämään julkiseen kuulemistilaisuuteen hallitus kutsui seuraavat hakijat:

FT Sari Lindblom

Psykologi ja yliopistopedagogiikan professori Sari Lindblom toimii Helsingin yliopiston rehtorina.

VTT Johanna Mäkelä

Ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä toimii Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan dekaanina.

FT Kai Nordlund

Laskennallisen materiaalifysiikan professori Kai Nordlund toimii Helsingin yliopiston vararehtorina.

OTT Kimmo Nuotio

Kimmo Nuotio on Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori ja johtaa Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituuttia (Krimo).

Yliopistokollegio järjestää rehtorin tehtävän kandidaattien kuulemisen yliopistoyhteisölle avoimena tilaisuutena 9.3. klo 10–12. Rehtorin valinta pyritään tekemään maaliskuun 2023 loppuun mennessä. Yliopiston hallitus valitsee rehtorin enintään viiden vuoden määräajaksi 1.8.2023 alkaen.

Rehtori vastaa yliopistolain mukaisesti yliopiston tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta ja edelleen kehittämisestä. Rehtorilta edellytetään muun muassa tohtorintutkintoa, laajaa yliopistomaailman tuntemusta sekä tutkimus- ja koulutuspoliittista näkemystä, eri sidosryhmiin ulottuvaa yhteistyöverkostoa sekä vankkaa johtajakokemusta.