Helsingin yliopiston hallitus kutsui rehtorin tehtävän haastatteluihin yhdeksän hakijaa

Ensimmäisen haastattelukierroksen jälkeen hallitus valitsee kärkihakijat, joita yliopistokollegio haastattelee maaliskuussa. Yliopiston hallitus valitsee rehtorin enintään viiden vuoden määräajaksi 1.8.2023 alkaen.

Helsingin yliopiston rehtoriksi haki kaikkiaan 19 henkilöä.

Yliopiston hallitus päätti kutsua seuraavat henkilöt haastatteluun rehtorin tehtävää varten:

PhD Jari Kinaret
Fysiikan professori Jari Kinaret on ruotsalaisen Chalmers University of Technologyn Head of the Condensed Matter and Materials Theory Division.

FT Sari Lindblom
Psykologi ja yliopistopedagogiikan professori Sari Lindblom toimii Helsingin yliopiston rehtorina.

OTT Jukka Mähönen
Jukka Mähönen on osuuskuntaoikeuden professori Helsingin yliopistossa.

VTT Johanna Mäkelä
Ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä toimii Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan dekaanina.

FT Kai Nordlund
Laskennallisen materiaalifysiikan professori Kai Nordlund toimii Helsingin yliopiston vararehtorina.

OTT Kimmo Nuotio
Kimmo Nuotio on Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori ja johtaa Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituuttia (Krimo).

FT Sami Pihlström
Sami Pihlström toimii uskonnonfilosofian professorina Helsingin yliopistossa.

FT Kalle-Antti Suominen
Fysiikan professori Kalle-Antti Suominen on Turun yliopiston tutkimusasioista vastaava vararehtori.

FT Mari Walls
Professori Mari Walls on Tampereen yliopiston rehtori ja Tampereen korkeakoulusäätiön toimitusjohtaja.

Yliopiston hallitus valitsee rehtorin enintään viiden vuoden määräajaksi 1.8.2023 alkaen. Ensimmäisen haastattelukierroksen jälkeen hallitus valitsee kärkihakijat, joita yliopistokollegio haastattelee 9.3.2023. Rehtorin valinta pyritään tekemään maaliskuun 2023 loppuun mennessä.

Rehtori vastaa yliopistolain mukaisesti yliopiston tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta ja edelleen kehittämisestä. Rehtorilta edellytetään muun muassa tohtorintutkintoa, laajaa yliopistomaailman tuntemusta sekä tutkimus- ja koulutuspoliittista näkemystä, eri sidosryhmiin ulottuvaa yhteistyöverkostoa sekä vankkaa johtajakokemusta.