Helsingin yliopisto sadan parhaan joukossa Taiwan-yliopistovertailussa

Helsingin yliopisto paransi sijoitustaan julkaisuja ja viittauksia mittaavassa National Taiwan University -rankingissa. Se ylsi sijalle 79 ja on siten mittauksen kolmanneksi paras pohjoismainen yliopisto.

Helsingin yliopisto paransi sijoitustaan kahdella sijalla. Pohjoismaisista yliopistoista edellä ovat vain Kööpenhaminan yliopisto (sija 21) ja lääketieteeseen erikoistunut Karoliininen instituutti (sija 44). Vertailun kärjessä on edelleen Harvardin yliopisto. Eurooppalaisista yliopistoista parhaiten menestyi viidenneksi yltänyt Oxfordin yliopisto. 

Suomalaista yliopistoista toiseksi paras on Turun yliopisto sijalla 335 ja kolmas Aalto-yliopisto sijalla 342.

National Taiwan University -ranking perustuu julkaisu- ja viittaustietoihin. Niiden avulla mitataan yliopiston julkaisujen määrää, laatua ja vaikuttavuutta. Mittareita on yhteensä kahdeksan, joista osa lasketaan pitkältä (viimeiset 11 vuotta) ja osa lyhyeltä aikaväliltä (kaksi viimeistä tai viimeisin vuosi).

Edelliseen vuoteen nähden Helsingin yliopiston kohensi asemiaan erityisesti lyhyen aikavälin viittausindeksissä, julkaisuissa merkittävissä tieteellisissä lehdissä ja h-indeksissä, joka mittaa julkaisujen määrää sekä merkittävyyttä. Missään mittarissa HY:n pisteet eivät laskeneet.

Päätieteenaloittain Helsingin yliopisto menestyy yhä parhaiten maataloustieteissä, elämäntieteissä ja lääketieteissä, vaikka niissä sijoitukset tänä vuonna hieman laskivatkin. Luonnontieteissä sijoitus nousi selvästi.

Tieteenalojen vertailussa käytetään luokittelua, joka perustuu Web of Science -tietokannassa käytettyyn artikkelien luokitteluun. Tämä tieteenalaluokittelu ei suoraan vastaa Helsingin yliopiston tiedekuntien aloja tai tieteenalajakoa. Eri tieteenalojen tulokset eivät myöskään ole vertailukelpoisia keskenään, koska eri aloilla on eri määrä yliopistoja ja siten yliopistojen välinen kilpailutilanne on erilainen.

Humanistiset tieteet eivät ole mukana tässä yliopistovertailussa lainkaan.

Lue lisää yliopistovertailuista: