Helsingin yliopisto irtisanoo 570, kokonaisvähennys 980

Helsingin yliopiston henkilöstömäärä vähenee vuoden 2017 loppuun mennessä arviolta 980 hengellä. Lisäksi yliopisto järjestää toimintaansa uudenlaisiin kokonaisuksiin ja yhtiöittää joitain toimintoja.

Helsingin yliopisto on 27.1.2016 antanut työnantajan selvityksen toisen osan yhteistoimintaneuvottelun pohjalta harkittavista päätöksistä. Rehtori Jukka Kola kertoo, ettei henkilöstövähennyksiä voitu välttää rahoituksen nopean ja rajun vähenemisen vuoksi.

– Helsingin yliopiston nousu yhdeksi maailman parhaista tutkimusyliopistoista ei olisi ollut mahdollista ilman ammattitaitoisia ja sitoutuneita työntekijöitä. Olen syvästi pahoillani, että joudumme irtisanomaan pätevää henkilöstöä.

Helsingin yliopiston säästötarve Juha Sipilän hallituskauden lopulla 2019–2020 on 106 miljoonaa euroa vuodessa. Leikkauksista jo lähes puolet toteutuu kuluvana vuonna. Noin kaksi kolmasosaa yliopiston menoista on henkilöstömenoja.

Irtisanomiset painottuvat muuhun henkilöstöön

Kokonaisuudessaan henkilöstö vähenee noin 980 hengellä vuoden 2017 loppuun mennessä. Näistä irtisanottavia arvioidaan olevan 570. Irtisanottavista 75 kuuluu opetus- ja tutkimushenkilöstöön ja 495 muuhun henkilöstöön.

Määräaikaisia tehtäviä arvioidaan vähenevän 210 vuoteen 2020 mennessä. Näistä opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtäviä on 160 ja muun henkilöstön tehtäviä 50.

Eläkkeelle jää vuoden 2017 loppuun mennessä 200 henkilöä tehtävistä, joita ei ole enää tarkoitus täyttää. Näistä opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtäviä on 60 ja muun henkilöstön tehtäviä 140.

Irtisanomiset toteutetaan kevään 2016 aikana. Käynnissä oleva yliopistojen kansallisen työnjaon tarkistaminen saattaa johtaa uusiin irtisanomisiin myöhemmin.

Helsingin yliopiston toimintaa on sopeutettu jo ennen näitä päätöksiä. Henkilöstömäärä on laskenut viimeisen viiden vuoden aikana noin 500 hengellä. Eniten on vähentynyt muun henkilöstön määrä.

Yliopisto järjestää henkilöstölleen muun muassa muutostukitilaisuuksia ja työnhaun valmennusta.

Täydennyskoulutus yhtiöitetään ja toimintoja keskitetään

Helsingin yliopistossa on mietitty laajasti eri vaihtoehtoja talouden sopeuttamiseksi. Yksi isoista uudistuksista on yliopistopalvelut-organisaatio, joka kokoaa aiemmin hajallaan olleet hallintopalvelut yhdeksi kokonaisuudeksi. Muutoksella haetaan päällekkäisyyksien poistoa ja kustannustehokkuutta. Samalla hallintohenkilöstön urakierto ja mahdollisuudet vahvistaa osaamistaan lisääntyvät. Työnantajan selvityksen ensimmäinen osa annettiin 12.1. ja siinä keskityttiin hallinnon uudistamiseen.

Helsingin yliopiston järjestämä täydennyskoulutus yhtiöitetään. Uusi yhtiö hoitaa keskitetysti kaiken yliopiston täydennyskoulutuksen sekä mahdollisesti myös koulutusviennin. Myös Tila- ja kiinteistökeskuksen toiminnan yhtiöittämistä harkitaan. Yliopiston käytössä olevia tiloja on tarkoitus vähentää vuoteen 2020 mennessä vähintään 80 000 m2.

Laboratoriohenkilöstö keskitetään henkilöstöpooleihin, joiden päätarkoituksena on tarjota ammattitaitoiselle henkilöstölle jatkuvuutta ja tehdä henkilöstön siirtyminen työtehtävästä toiseen joustavammaksi yliopiston sisällä. It-tehtäviä hoidetaan jatkossa entistä keskitetymmin. Yhteistyön tiivistämistä Aalto-yliopiston kanssa tietoteknisten palveluiden hoitamisessa selvitetään.

Myös muita toimintoja järjestetään entistä tarkoituksenmukaisemmaksi ja kustannustehokkaammaksi.

Tulevaisuudessa säästöjä etsitään lisää yliopistojen välisen valtakunnallisen työnjaon kautta, tiivistämällä palveluiden yhteistyötä muiden korkeakoulujen kanssa sekä tekemällä lisää sisäisiä toiminnallisia uudelleenjärjestelyitä. Vuoden 2016 aikana yliopisto tarkastelee myös tiedekunta- ja koulutusrakenteitaan.

Henkilöstöltä tulleet ehdotukset säästävät miljoonia

Yliopiston eri yksiköt ovat sopeuttaneet toimintaansa jo ennen yt-neuvottelujen alkua. Näillä säästötoimilla pystytään kattamaan rahoitusvajeesta noin 20 miljoonaa euroa vuodessa.

Toimitilojen vähentämisellä, hankintojen keskittämisellä ja muilla säästötoimilla sekä tehokkaammalla kilpaillun rahoituksen hankinnalla arvioidaan saatavan kokoon noin 20 miljoonaa euroa vuodessa. Yliopistolla on myös käynnissä varainhankintakampanja, jonka toivotaan kiinnostavan myös yksityisiä lahjoittajia.

Rehtori Kola on kiitollinen yliopiston aktiivisuudesta säästöjen ja uusien rahoituskeinojen ideoinnissa. Yliopistoyhteisöltä on saatu syksyn aikana uusia ehdotuksia säästötoimiksi. Niiden avulla voidaan säästää jopa 10 miljoona euroa vuositasolla. Henkilökuluissa tämä tarkoittaa 170 työpaikkaa.