Helsingin yliopisto irtisanoo 570 ja yhtiöitää täydennyskoulutuksen

Yliopiston henkilöstömäärä vähenee vuoden 2017 loppuun mennessä arviolta 980 hengellä, joista 570 irtisanomisten kautta.  Lisäksi yliopisto järjestää toimintaansa uudenlaisiin kokonaisuksiin ja yhtiöittää ainakin täydennyskoulutuksen.

Helsingin yliopiston säästötarve Juha Sipilän hallituskauden lopulla 2019–2020 on 106 miljoonaa euroa vuodessa ja tänä vuonna jo 49 miljoonaa euroa. Noin kaksi kolmasosaa yliopiston menoista on henkilöstömenoja. Rehtori Jukka Kola kertoo, ettei henkilöstövähennyksiä voitu välttää rahoituksen nopean ja rajun vähenemisen vuoksi.

– Helsingin yliopiston nousu yhdeksi maailman parhaista tutkimusyliopistoista ei olisi ollut mahdollista ilman ammattitaitoisia ja sitoutuneita työntekijöitä. Olen syvästi pahoillani, että joudumme irtisanomaan pätevää henkilöstöä.

Irtisanomiset painottuvat muuhun henkilöstöön

– Helsingin yliopiston päätavoitteena on turvata laadukkaan opetuksen ja tutkimuksen jatkuminen. Henkilöstövähennykset kohdistuvat tästä syystä eniten muuhun kuin opetus- ja tutkimushenkilöstöön, Kola lisää.

Kokonaisuudessaan henkilöstö vähenee noin 980 hengellä vuoden 2017 loppuun mennessä. Näistä irtisanottavia arvioidaan olevan 570. Irtisanottavista 75 kuuluu opetus- ja tutkimushenkilöstöön ja 495 muuhun henkilöstöön.

Määräaikaisia tehtäviä arvioidaan vähenevän 210 vuoteen 2020 mennessä. Näistä opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtäviä on 160 ja muun henkilöstön tehtäviä 50.

Eläkkeelle jää vuoden 2017 loppuun mennessä 200 henkilöä tehtävistä, joita ei ole enää tarkoitus täyttää. Näistä opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtäviä on 60 ja muun henkilöstön tehtäviä 140.

Irtisanomiset toteutetaan kevään 2016 aikana. Käynnissä oleva yliopistojen kansallisen työnjaon tarkistaminen saattaa johtaa uusiin irtisanomisiin myöhemmin. 

Helsingin yliopiston toimintaa on sopeutettu jo ennen näitä päätöksiä. Henkilöstömäärä on laskenut viimeisen viiden vuoden aikana noin 500 hengellä.

Täydennyskoulutus yhtiöön

Helsingin yliopistossa on mietitty laajasti eri vaihtoehtoja talouden sopeuttamiseksi. Yksi isoista uudistuksista on palveluorganisaatio, joka kokoaa aiemmin hajallaan olleet hallintopalvelut yhdeksi kokonaisuudeksi.  Muutoksella haetaan päällekkäisyyksien poistoa ja kustannustehokkuutta.

Helsingin yliopiston Koulutus ja kehittämispalvelut Hykke (entinen Palmenia) yhtiöitetään. Myös Tila- ja kiinteistökeskuksen toiminnan yhtiöittämistä harkitaan. Yliopiston käytössä olevia tiloja on tarkoitus vähentää vuoteen 2020 mennessä vähintään 80 000 m2.

Laboratoriohenkilöstö keskitetään henkilöstöpooleihin, joiden päätarkoituksena on tarjota ammattitaitoiselle henkilöstölle jatkuvuutta ja tehdä henkilöstön siirtyminen työtehtävästä toiseen joustavammaksi yliopiston sisällä. It-tehtäviä hoidetaan jatkossa entistä keskitetymmin. Yhteistyön tiivistämistä Aalto-yliopiston kanssa tietoteknisten palveluiden hoitamisessa selvitetään.

Tulevaisuudessa säästöjä etsitään lisää yliopistojen välisen valtakunnallisen työnjaon kautta, tiivistämällä palveluiden yhteistyötä muiden korkeakoulujen kanssa sekä tekemällä lisää sisäisiä toiminnallisia uudelleenjärjestelyitä. Vuoden 2016 aikana yliopisto tarkastelee myös tiedekunta- ja koulutusrakenteitaan.

Henkilöstöltä tulleet ehdotukset säästävät miljoonia

Yliopiston eri yksiköt ovat sopeuttaneet toimintaansa jo ennen yt-neuvottelujen alkua. Näillä säästötoimilla pystytään kattamaan rahoitusvajeesta noin 20 miljoonaa euroa vuodessa. Yliopistoyhteisöltä on saatu syksyn aikana uusia ehdotuksia säästötoimiksi. Niiden avulla voidaan säästää jopa 10 miljoonan euron vuositasolla. Henkilökuluissa tämä tarkoittaa 170 työpaikkaa

Toimitilojen vähentämisellä, hankintojen keskittämisellä ja muilla säästötoimilla sekä tehokkaammalla kilpaillun rahoituksen hankinnalla arvioidaan saatavan kokoon noin 20 miljoonaa euroa vuodessa.

– Ryhdymme hankkimaan ulkopuolista rahoitusta entistä tehokkaammin. Meillä on käynnissä kotimainen varainhankintakampanja, jonka toivomme kiinnostavan myös yksityisiä lahjoittajia. Aiomme hankkia yhä enemmän tutkimusrahoitusta myös kansainvälisistä lähteistä, kuten suurilta säätiöiltä, Kola kertoo.

Työnantajan selvityksen ensimmäinen osa annettiin 12.1. ja siinä keskityttiin hallinnon uudistamiseen.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt

Rehtori Jukka Kola

02941 22211

jukka.kola@helsinki.fi

@jukkakola

Soittopyyntöjä voi jättää johdon assistentti Maija Roitolle (maija.roitto@helsinki.fi, 02941 22210).

Yliopiston johto on median käytettävissä iltapäivällä pidettävän henkilöstötilaisuuden jälkeen tiedotustilaisuudessa klo 16.30 alkaen.

Tiedotustilaisuus pidetään 27.1. klo 16.30 yliopiston hallituksen huoneessa Päärakennuksessa (sisäänkäynti Senaatintorin puolelta, os. Unioninkatu 34, sisääntuloaulasta vasemmalle ja portaat ylös seuraavaan kerrokseen).

Yliopiston johto antaa lausuntoja puhelimitse tiedotustilaisuuden jälkeen noin klo 17.30.