Helsingin yliopisto esitteli maailmaa muuttavia tiedeinnovaatioita Slushissa

Yliopistolaiset vaikuttavat yhteiskuntaan monin tavoin. Työstä syntyy myös innovaatioita ja menestyvää startup -toimintaa. Helsingin yliopisto esitteli tutkijoiden luomia tiedeinnovaatioita kasvuyritystapahtuma Slushissa 21.-22.11. Yliopiston keskustelutilaisuuksissa pohdittiin mitä tulisi tehdä, jotta tiedepohjaisen innovaation matka menestyväksi yritykseksi olisi helpompi.

Tiedeinnovaatioista on hyötyä yhteiskunnalle

Tiede, innovaatiot ja startup-yritykset olivat aiheena niin yliopiston useissa Slush-osaston lavakeskusteluissa kuin Tiedekulmassa järjestetyssä Unicorner-oheistapahtumassa. Mukana keskusteluissa oli tutkijoita, sijoittajia ja poliitikkoja.

Monissa yliopiston puheenvuoroissa korostettiin, että tiedepohjaisten innovaatioiden ja startupien syntyyn tarvitaan kulttuurimuutosta. Erityisen tärkeää on rakentaa sellaista työympäristöä, jossa tutkijoiden ei tarvitse pelätä epäonnistumista. Uskallusta tarvitaan, koska tieteellä on valtava potentiaali muuttaa maailmaa. 

– Paras tapa ennustaa tulevaisuutta on luoda se itse, summasi Unicorner-tilaisuuden pääpuheenvuoron pitänyt Kalei Venturesin perustaja ja toimitusjohtaja Rebeca Hwang.

Tutkijoiden lisäksi opiskelijat luovat yhteiskunnallisesti merkittäviä innovaatioita ja startupeja, muistutti elinkeinoministeri Katri Kulmuni. Niitä kannattaa ministerin mukaan tehdä jo opiskeluaikana – yhteiskuntaan voi ja kannattaa vaikuttaa jo ennen valmistumista!

Innovaatioiden syntymiseksi tarvitaan myös niille myönteistä politiikkaa. Kansanedustaja Juhana Vartiaisen mukaan päättäjät voivat edistää innovaatioiden syntyä turvaamalla tutkimusrahoituksen ja kuuntelemalla tutkijoiden tarpeita.

Työ innovaatioiden eteen jatkuu

Helsingin yliopisto tarjoaa tutkijoilleen tukea kaupallisten menestystarinoiden luomiseksi. Helsingin innovaatiopalvelut (HIS) auttaa tutkijoita niin innovaatioiden patentoinnissa kuin startup-yrityksen perustamisessa. HIS auttaa myös löytämään sopivia avainhenkilöitä yritykseen sekä innovaatiosta kiinnostuneita sijoittajia.

Helsingin innovaatiopalvelujen toimitusjohtaja Jari Strandmanin mukaan Suomen tulevaisuuteen ja hyvinvointiin vaikuttaa vahvasti se, kuinka paljon menestyviä tieteeseen pohjautuvia yrityksiä perustetaan. Tämä on mahdollista, kun tutkijat ilmoittavat keksinnöistä ja ideoista entistä useammin.

Lisäksi tarvitaan ammattimaista kaupallistamisen osaamista ja riittävää rahoitusta, jotta innovaatio saadaan tarpeeksi valmiiksi ennen ensimmäisiä seed-vaiheen rahoituskierroksia.

Rehtori Jari Niemelä pitää tärkeänä, että yliopisto tukee tieteestä syntyneitä innovaatioita. Innovaatiopalveluiden lisäksi tutkijoiden ideoita auttavat Slushin kaltaiset tapahtumat, joissa tutkijat voivat kohdata sijoittajia. Niemelä näkee Slushiin osallistumisen tärkeänä myös ensi vuonna. 

Oli ilo nähdä se valtava energia ja innostus, joka näkyi ja tuntui sekä yliopiston Slush-osastolla että Tiedekulman Unicorner-oheistapahtumassa. Mukavaa oli niin ikään, että useampi ministeri vieraili osastollamme tutustumassa tutkimuspohjaisiin innovaatioihimme, Niemelä sanoo.

Tieto yliopiston tiedeinnovaatioista levisi laajemmin yhteiskuntaan muun muassa Suomen Kuvalehden ja MTV3 tekemien juttujen kautta.