Helsingin yliopisto avoimen tieteen arviossa korkeimmalle tasolle

Helsingin yliopisto nousi avoimen tieteen toimintakulttuuriarviossa korkeimmalle tasolle. Avoimuus on yliopistolle strateginen vahvuus.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus (ATT) -hanke arvioi vuosittain tutkimusorganisaatioiden toimintakulttuurin avoimuutta. Vuoden 2016 toimintakulttuuriarvion tulokset julkistettiin 22. marraskuuta Nordic Open Science and Research Forum -tapahtumassa.

Helsingin yliopisto sai täydet pisteet osuudesta, jossa arvioidaan osaamisen kehittämistä (competence development). Tässä on arvioitu muun muassa, miten hyvin tutkijoille suunnatut ohjeet on määritelty. 

Avoin tiede on yksi yliopiston strategisia kehittämiskohteita. Strategiakaudella 2017–2020 yliopiston tavoitteena on kasvattaa avoimesti saatavilla olevien julkaisuiden määrää 40 %.

Helsingin yliopisto on panostanut erityisesti avoimen tieteen palveluiden kehittämiseen:

ATT-hankkeen toimintakulttuurikyselyn tavoitteena on kartoittaa korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, yliopistosairaaloiden ja tutkimusrahoittajien tilannetta avoimen tieteen ja tutkimuksen huomioinnissa ja tukemisessa, tunnistaa vahvuuksia ja heikkouksia avoimuuden edistämisessä ja tunnistaa kehittämistä vaativat osa-alueet. Toistettavien selvitysten avulla voidaan havaita toimintakulttuurin avoimuuden muutosta edelliseen vuoteen verrattuna ja tunnistaa yhteistä tekemistä vaativia osa-alueita.

Palkinto innovatiivisuudesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Nordic Open Science and Research Forumissa tunnustuksia tutkimuksen avoimuutta edistävästä esimerkillisestä toiminnasta.

Digitaalisten aineistojen professori Mikko Tolonen työryhmineen palkittiin avoimuuden innovatiivisesta hyödyntämisestä. Tolonen tutkii yhdessä tietojenkäsittelytieteilijä Leo Lahden ja tutkimusryhmän kanssa julkisen keskustelun kehitystä ja varhaismodernin ajan tiedontuotantoa Euroopassa. Hankkeen kaikki tutkimusaineistot ovat avoimesti käytettävissä. Hanke on avoin kaikille kiinnostuneille. Mikko Tolosen rooli on ollut olennainen HELDIG:n (Helsinki Center for Digital Humanities) perustamisessa.

Arviointiraportti

Avoin tiede Helsingin yliopistossa