Avoin tiede -tunnustus Helsingin yliopistolle

Avoimen tieteen ihanne on tutkimusdatan, -menetelmien ja -tulosten julkaiseminen kaikkien halukkaiden käyttöön — niin laajalti kuin tutkimusetiikka ja lait sallivat. Opetusministeriön mukaan Suomen yliopistoista tätä lähimmäksi on päässyt Helsingin yliopisto.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tämän vuoden aikana selvittänyt korkeakoulujen toimintakulttuurin avoimuutta, ja selvityksessä kärkeen nousi Helsingin yliopisto.

‒ Helsingin yliopistossa on avoimen tieteen toimintatapoihin sitoutunut tutkijakunta ja korkeatasoiset palvelut tutkijoille. Toimintakulttuuriarviossa saavutimme täydet pisteet arvioinnin osiossa, jossa mitattiin erityisesti tutkijoiden työn tukemista ja osaamisen vahvistamista, kertoo kehitysjohtaja Ritva Dammert.

Ministeriön Avoin tiede ja tutkimus -hanke myönsi tänään 11.11. yliopistolle tunnustuksen sen esimerkillisestä toiminnasta avoimuuden edistämisessä. Dammert vastaanotti tunnustuksen Tampereella parhaillaan koolla olevassa Avoin tiede ja tutkimus -yhteistyöfoorumissa.

Tulosten jakaminen — osa tutkimusprosessia

‒ Tutkijoiden työskentelyedellytysten parantaminen ja tukeminen on yliopiston toiminnan kehittämisen lähtökohta myös jatkossa. Tavoitteenamme on kouluttaa tutkijasukupolvi, jolle tutkimustulosten ja -menetelmien avaaminen ja jakaminen on luonnollinen osa tutkimusprosessia, Ritva Dammert sanoo.

Yliopisto on panostanut tutkimusjulkaisujen ja -tulosten avoimuuteen vuosikymmenen ajan, muun muassa luomalla käytäntöjä tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden (open access) edistämiseen.

Lisäksi yliopiston kirjasto ylläpitää digitaalista julkaisuarkistoa väitöskirjoille ja muille opinnäytteille. Yksittäisten tiedekustantajien kanssa on myös sovittu open access -lehtien julkaisumaksujen kattamisesta osana lehtipakettien tilausta.Niin ikään tutkimusdatan avoimuuteen satsataan. Tutkijoita ohjeistetaan huomiomaan datan koko elinkaari jo rahoituksen hakuvaiheessa. Parhaita käytäntöjä etsitään yhdessä muiden korkeakoulujen sekä esimerkiksi Tieteen tietotekniikan keskuksen (CSC) kanssa. 

Helsingin yliopisto on lisäksi allekirjoittanut Haagin lausuman ja Euroopan tutkimusyliopistojen vetoomuksen, jotka tavoittelevat avointa tiedettä ja tiedonkulkua maailmanlaajuisesti.

Kriittiset sopimusneuvottelut ovella

Yksi avoimemman tieteen kynnys ovat suurten tiedekustantajien kanssa käytävät sopimusneuvottelut, joihin suomalaiset korkeakoulut ja tutkimuslaitokset parhaillaan valmistautuvat.

Tiedejulkaisujen hinnat kohoavat kolmesta kymmeneen prosenttia vuosittain, mikä on erityisen hankala asetelma yliopistoihin kohdistuneiden rahoitusleikkausten takia.

Neuvotteluiden tavoite on päästä taloudellisesti kestävään lopputulokseen, joka turvaa tieteellisen tiedon saatavuuden sekä ottaa huomioon eurooppalaisen ja maailmanlaajuisen siirtymän kohti avoimempaa tiedejulkaisemista. Kansallista neuvottelustrategiaa valmistelevaa työryhmää johtaa Helsingin yliopiston tutkimus- ja opetusasioista vastaava vararehtori Keijo Hämäläinen.

Vararehtori Hämäläinen kommentoi tieteen avoimuuden merkitystä Avoin tiede -verkkosivuston videolla.

Avoin tiede Helsingin yliopistossa

Open Access Helsingin yliopistossa

Tiedejulkaisut tulevat kalliiksi (Suomen yliopistokirjastojen neuvosto 1.10.2015)

Vararehtori Keijo Hämäläisen kolme perustetta tieteen ja tutkimuksen avaamiselle

(Uutisen kuva ja kuvateksti vaihdettu 11.11. kello 12.50.)