/ Avuksi /

Avoin tiede

Avoin tiede - mistä se koostuu?

Avoin tiede tuo tutkimuksen tulokset laajasti koko yhteiskunnan saataville. Avoin yhteistyö, avoin tutkimusdata ja avoin julkaiseminen tehostavat tutkimusprosessia sekä tulosten saatavuutta, vaikuttavuutta, soveltamista, jatkokäyttöä ja hyödyntämistä. Avoimeen tieteen piiriin kuuluvat tutkimusdatan ja julkaisemisen avoimuuden lisäksi avoimet menetelmät ja ohjelmistot, avoin vertaisarviointi, kansalaistiede ja avoimen muistikirjan menetelmät.

Tutkijalle tutkimusdatan ja julkaisujen avaaminen tuo näkyvyyttä ja lisää viittauksia. Tutkija voi myös helpommin toistaa ja verifioida muiden tuloksia ja tehdä uusia löytöjä muiden tuottamasta datasta. Tällä tavoin avoin tiede parantaa myös tutkimuksen laatua.

Kirjasto edistää avointa tiedettä tarjoamalla palveluita tutkimusdatan hallintaan, avoimeen julkaisemiseen ja opinnäytteiden avoimeen tallennukseen sekä tukee avointa julkaisemista sopimuksilla kustantajien kanssa. Helsingin yliopistossa avoin tiede on myös yksi strategisista painopisteistä, ks. avoin tiede Helsingin yliopistossa. Yliopiston digitaalisista tutkimuspalveluista ja avoimen tieteen ajankohtaisista asioista voi lukea Think Open -blogista.

Avoin tutkimusdata

Tutkimusdatan asianmukainen hallinta mahdollistaa datan avaamisen tutkimuksen eri vaiheissa. Tutkimusdatan hallinta tulisikin huomioida tutkimusprosessin alusta lähtien. Tutkimusaineistojen hallinnalla tarkoitetaan tutkimusdatan säilytystä ja siihen liittyvien kuvailevien metatietojen luomista ja tallennusta siten, että aineisto säilyy käytettävänä ja luotettavana koko sen elinkaaren ajan.

Tutkimuksen julkaisijat ja rahoittajat edellyttävät yhä useammin, että julkaisujen lisäksi
tutkimuksen tausta-aineistot tuodaan mahdollisimman avoimesti saataville tutkimuksen päätyttyä. Tallentaessaan tutkimusdataa digitaaliseen arkistoon tutkija voi itse määritellä datansa julkisuuden astetta ja käyttöoikeuksia. Helsingin yliopiston tavoitteena on avata tutkimusmenetelmät ja -tulokset sekä aineistot tiedeyhteisön ja yhteiskunnan käyttöön mahdollisimman laajasti.

Ohjeita tutkimusdatan, kuten havainto- ja mittausaineiston, korpusten tai kyselytutkimusten tulosten hallintaan ja kuvailuun löydät tutkimusdatan hallinnan ohjesivulta. Kun tutkimusdatan avaaminen on hallittua ja suunnitelmallista, se voi johtaa uusien yhteistyökumppaneiden löytymiseen ja datan jatkokäyttöön uudesta näkökulmasta.  Datan julkaiseminen tuottaa myös viittauksia, kun sen alkuperäiset tekijät huomioidaan uusissa julkaisuissa.