Voisiko aikuinen oppia vieraita kieliä yhtä vaivattomasti kuin lapsi?

Riikka Möttönen tutkii kognition ja kielen oppimisen mekanismeja.

Mitä tutkit?

Tutkin, miten ihmisaivot mahdollistavat kielelliset ja kognitiiviset kyvyt. Olen erityisesti kiinnostunut eri aivomekanismien yhteistoiminnasta ja olen esimerkiksi tutkinut, miten motoristen ja sensoristen mekanismien yhteistoiminta vaikuttaa puheen havaitsemiseen.  

Käytän usein tutkimuksessani aivostimulaatiota heikentämään jotakin mekanismia väliaikaisesti ja mittaan, miten se vaikuttaa muiden mekanismien toimintaan ja kykyyn käsitellä puhetta sekä muodostaa kielellisiä muistijälkiä. Tämä on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi tutkia kognition ja kielen aivoperustaa. 

Mihin ja miten tutkimuksesi vaikuttaa?

Aikuisille kielten oppiminen on vaivalloisempaa kuin lapsille, vaikka aikuisten kognitiiviset kyvyt ovat kehittyneempiä kuin lasten. Uusien tutkimustulostemme mukaan aikuisille ominaiset kognitiiviset aivomekanismit rajoittavat varhain kehittyvien oppimismekanismien toimintaa. Näiden kognitiivisten mekanismien hetkellinen vaimentaminen parantaa aikuisten kielen oppimista. Tutkimme tätä lisää juuri alkaneessa Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa. 

Tulevaisuudessa tutkimuksemme voi johtaa uusiin tapoihin opettaa ja opiskella kieliä eri ikävaiheissa. 

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Kognitiotiede on monitieteistä mielen tutkimusta – alalla tapahtuu valtavasti kiinnostavia asioita esimerkiksi tekoälytutkimuksen ja aivotutkimuksen rajapinnassa. Itse työskentelin pitkään Britanniassa, ja juuri nyt minua inspiroi oman tutkimukseni käynnistäminen ja uusi työyhteisö Helsingin yliopistossa. 

 

Riikka Möttönen on luonnollisten ja keinotekoisten kognitiivisten systeemien professori humanistisessa tiedekunnassa.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.